Oslo & Viken Rør As
Juridisk navn:  Oslo & Viken Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Marco Lindemann Bergliveien 4 c/o Marco Lindemann Bergliveien 4 Fax:
3472 Bødalen 3472 Bødalen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 924780614
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/2020 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Unic Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 2.170.000
Resultat: 825.000
Egenkapital: 314.000
Regnskap for  Oslo & Viken Rør As
Resultat 2020
Driftsinntekter 2.170.000
Driftskostnader -1.345.000
Driftsresultat 825.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 825.000
Skattekostnad -191.000
Årsresultat 634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000
Sum omløpsmidler 1.053.000
Sum eiendeler 1.094.000
Sum opptjent egenkapital 284.000
Sum egenkapital 314.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 780.000
Sum gjeld og egenkapital 1.094.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.170.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.170.000
Varekostnad -689.000
Lønninger -319.000
Avskrivning -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -332.000
Driftskostnader -1.345.000
Driftsresultat 825.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte -350.000
Årsresultat 634.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 21.000
Sum varige driftsmidler 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000
Sum anleggsmidler 41.000
Varebeholdning
Kundefordringer 23.000
Andre fordringer 80.000
Sum investeringer
Kasse, bank 949.000
Sum omløpsmidler 1.053.000
Sum eiendeler 1.094.000
Sum opptjent egenkapital 284.000
Sum egenkapital 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 41.000
Betalbar skatt 191.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000
Utbytte -350.000
Annen kortsiktig gjeld 84.000
Sum kortsiktig gjeld 780.000
Sum gjeld og egenkapital 1.094.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 273.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 28.7
Resultatgrad 38.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5
Total kapitalrentabilitet 75.4
Signatur
17.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex