Oslo & Akershus Svakstrøm As
Juridisk navn:  Oslo & Akershus Svakstrøm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47376970
Vestlivegen 6 Vestlivegen 6 Fax:
2008 Fjerdingby 2008 Fjerdingby
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 989481614
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/2/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandum Invest & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.47%
Resultat  
  
245%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.808.000 3.645.000 3.366.000 3.762.000 3.080.000
Resultat: 138.000 40.000 138.000 32.000 16.000
Egenkapital: 333.000 222.000 207.000 89.000 57.000
Regnskap for  Oslo & Akershus Svakstrøm As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.808.000 3.645.000 3.366.000 3.762.000 3.080.000
Driftskostnader -3.670.000 -3.603.000 -3.219.000 -3.716.000 -3.043.000
Driftsresultat 138.000 43.000 147.000 46.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -9.000 -15.000 -20.000
Finans 0 -2.000 -9.000 -15.000 -20.000
Resultat før skatt 138.000 40.000 138.000 32.000 16.000
Skattekostnad -27.000 -25.000 -20.000 0 -54.000
Årsresultat 111.000 15.000 118.000 32.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 13.000 127.000 241.000 354.000
Sum omløpsmidler 1.144.000 930.000 619.000 866.000 616.000
Sum eiendeler 1.144.000 943.000 746.000 1.107.000 970.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 122.000 107.000 -11.000 -43.000
Sum egenkapital 333.000 222.000 207.000 89.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 74.000 174.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 721.000 465.000 844.000 644.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 943.000 746.000 1.107.000 971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.808.000 3.645.000 3.366.000 3.762.000 3.071.000
Andre inntekter 0 0 0 0 8.000
Driftsinntekter 3.808.000 3.645.000 3.366.000 3.762.000 3.080.000
Varekostnad -176.000 -153.000 -205.000 -362.000 -215.000
Lønninger -2.896.000 -2.835.000 -2.397.000 -2.802.000 -2.278.000
Avskrivning -13.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -500.000 -503.000 -438.000 -436.000
Driftskostnader -3.670.000 -3.603.000 -3.219.000 -3.716.000 -3.043.000
Driftsresultat 138.000 43.000 147.000 46.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -9.000 -15.000 -20.000
Finans 0 -2.000 -9.000 -15.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 15.000 118.000 32.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 13.000 127.000 241.000 354.000
Sum varige driftsmidler 0 13.000 127.000 241.000 354.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 13.000 127.000 241.000 354.000
Varebeholdning 12.000 17.000 18.000 13.000 17.000
Kundefordringer 387.000 375.000 340.000 469.000 111.000
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 745.000 538.000 262.000 384.000 487.000
Sum omløpsmidler 1.144.000 930.000 619.000 866.000 616.000
Sum eiendeler 1.144.000 943.000 746.000 1.107.000 970.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 122.000 107.000 -11.000 -43.000
Sum egenkapital 333.000 222.000 207.000 89.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 74.000 174.000 270.000
Leverandørgjeld 22.000 31.000 56.000 99.000 66.000
Betalbar skatt 27.000 25.000 20.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 546.000 495.000 269.000 463.000 338.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 217.000 170.000 121.000 282.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 812.000 721.000 465.000 844.000 644.000
Sum gjeld og egenkapital 1.145.000 943.000 746.000 1.107.000 971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 332.000 209.000 154.000 22.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1 0.9
Soliditet 29.1 23.5 27.7 8 5.9
Resultatgrad 3.6 1.2 4.4 1.2 1.2
Rentedekningsgrad 21.5 16.3 3.1 1.8
Gjeldsgrad 2.4 3.2 2.6 11.4 1
Total kapitalrentabilitet 12.1 4.6 19.7 4.2 3.7
Signatur
22.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex