Oslo & Akershus El-installasjon As
Juridisk navn:  Oslo & Akershus El-installasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40040046
Grefsenveien 12 Grefsenveien 12 Fax:
0482 Oslo 482 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998065364
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.45%
Resultat  
  
185.71%
Egenkapital  
  
150.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.150.000 7.562.000 8.311.000 6.150.000 5.796.000
Resultat: 306.000 -357.000 360.000 202.000 -9.000
Egenkapital: 499.000 199.000 542.000 267.000 94.000
Regnskap for  Oslo & Akershus El-installasjon As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.150.000 7.562.000 8.311.000 6.150.000 5.796.000
Driftskostnader -6.843.000 -7.926.000 -7.952.000 -5.953.000 -5.805.000
Driftsresultat 308.000 -364.000 359.000 196.000 -10.000
Finansinntekter 5.000 8.000 3.000 6.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -2.000 -1.000 -4.000
Finans -2.000 7.000 1.000 5.000 1.000
Resultat før skatt 306.000 -357.000 360.000 202.000 -9.000
Skattekostnad -6.000 14.000 -85.000 -29.000 0
Årsresultat 300.000 -343.000 275.000 172.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 136.000 136.000 107.000 70.000
Sum omløpsmidler 1.533.000 1.232.000 2.436.000 1.427.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.631.000 1.368.000 2.572.000 1.534.000 1.151.000
Sum opptjent egenkapital 469.000 169.000 512.000 237.000 64.000
Sum egenkapital 499.000 199.000 542.000 267.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 14.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.169.000 2.016.000 1.256.000 1.057.000
Sum gjeld og egenkapital 1.632.000 1.368.000 2.572.000 1.535.000 1.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.094.000 7.431.000 8.311.000 6.150.000 5.634.000
Andre inntekter 56.000 132.000 0 0 161.000
Driftsinntekter 7.150.000 7.562.000 8.311.000 6.150.000 5.796.000
Varekostnad -2.317.000 -2.501.000 -3.556.000 -1.985.000 -2.154.000
Lønninger -3.452.000 -4.046.000 -3.293.000 -2.957.000 -2.711.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.067.000 -1.372.000 -1.095.000 -1.011.000 -940.000
Driftskostnader -6.843.000 -7.926.000 -7.952.000 -5.953.000 -5.805.000
Driftsresultat 308.000 -364.000 359.000 196.000 -10.000
Finansinntekter 5.000 8.000 3.000 6.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -2.000 -1.000 -4.000
Finans -2.000 7.000 1.000 5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 300.000 -343.000 275.000 172.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 15.000 18.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 8.000 15.000 18.000 18.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 121.000 118.000 89.000 70.000
Sum anleggsmidler 98.000 136.000 136.000 107.000 70.000
Varebeholdning 78.000 101.000 62.000 58.000 39.000
Kundefordringer 520.000 510.000 1.293.000 931.000 804.000
Andre fordringer 409.000 108.000 293.000 113.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 526.000 512.000 788.000 325.000 130.000
Sum omløpsmidler 1.533.000 1.232.000 2.436.000 1.427.000 1.081.000
Sum eiendeler 1.631.000 1.368.000 2.572.000 1.534.000 1.151.000
Sum opptjent egenkapital 469.000 169.000 512.000 237.000 64.000
Sum egenkapital 499.000 199.000 542.000 267.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 14.000 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 140.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 14.000 12.000 0
Leverandørgjeld 267.000 292.000 907.000 496.000 237.000
Betalbar skatt 0 83.000 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 429.000 432.000 581.000 428.000 409.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 431.000 445.000 445.000 313.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.169.000 2.016.000 1.256.000 1.057.000
Sum gjeld og egenkapital 1.632.000 1.368.000 2.572.000 1.535.000 1.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 406.000 63.000 420.000 171.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.2 1.1 1
Soliditet 30.6 14.5 21.1 17.4 8.2
Resultatgrad 4.3 -4.8 4.3 3.2 -0.2
Rentedekningsgrad 44.0 179.5 1 -2.5
Gjeldsgrad 2.3 5.9 3.7 4.7 11.2
Total kapitalrentabilitet 19.2 14.1 13.2 -0.4
Signatur
23.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex