Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Nye Teater AS
Juridisk navn:  Oslo Nye Teater AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22348600
Rosenkrantz' Gate 10 Rosenkrantz' Gate 10 Fax: 22348601
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915065805
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 160
Etableringsdato: 5/8/1959 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.38%
Resultat  
  
-102.83%
Egenkapital  
  
-0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 116.754.000 115.163.000 122.826.000 126.409.000 112.701.000
Resultat: -204.000 7.210.000 4.096.000 2.035.000 1.342.000
Egenkapital: 25.883.000 26.086.000 18.876.000 14.781.000 12.746.000
Regnskap for  Oslo Nye Teater AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 116.754.000 115.163.000 122.826.000 126.409.000 112.701.000
Driftskostnader -117.214.000 -108.270.000 -119.122.000 -124.315.000 -111.404.000
Driftsresultat -460.000 6.893.000 3.704.000 2.095.000 1.296.000
Finansinntekter 297.000 359.000 543.000 83.000 161.000
Finanskostnader -41.000 -42.000 -151.000 -143.000 -116.000
Finans 256.000 317.000 392.000 -60.000 45.000
Resultat før skatt -204.000 7.210.000 4.096.000 2.035.000 1.342.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -204.000 7.210.000 4.096.000 2.035.000 1.342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.213.000 19.751.000 15.245.000 7.516.000 6.423.000
Sum omløpsmidler 50.856.000 45.052.000 34.935.000 32.327.000 38.645.000
Sum eiendeler 71.069.000 64.803.000 50.180.000 39.843.000 45.068.000
Sum opptjent egenkapital 18.776.000 14.681.000 12.646.000
Sum egenkapital 25.883.000 26.086.000 18.876.000 14.781.000 12.746.000
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 2.406.000 316.000 2.521.000 4.985.000
Sum kortsiktig gjeld 43.686.000 36.311.000 30.988.000 22.542.000 27.337.000
Sum gjeld og egenkapital 71.069.000 64.803.000 50.180.000 39.844.000 45.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.179.000 14.264.000 32.704.000 38.645.000 30.392.000
Andre inntekter 110.576.000 100.898.000 90.122.000 87.765.000 82.309.000
Driftsinntekter 116.754.000 115.163.000 122.826.000 126.409.000 112.701.000
Varekostnad -2.449.000 -2.798.000 -5.584.000 -6.035.000 -15.331.000
Lønninger -79.453.000 -66.601.000 -69.807.000 -73.976.000 -70.971.000
Avskrivning -1.448.000 -1.947.000 -1.588.000 -1.223.000 -1.216.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -33.864.000 -36.924.000 -42.143.000 -43.081.000 -23.886.000
Driftskostnader -117.214.000 -108.270.000 -119.122.000 -124.315.000 -111.404.000
Driftsresultat -460.000 6.893.000 3.704.000 2.095.000 1.296.000
Finansinntekter 297.000 359.000 543.000 83.000 161.000
Finanskostnader -41.000 -42.000 -151.000 -143.000 -116.000
Finans 256.000 317.000 392.000 -60.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -204.000 7.210.000 4.096.000 2.035.000 1.342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 116.000
Sum Immatrielle midler 87.000 127.000 167.000 0 116.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 7.358.000 4.152.000 0
Driftsløsøre 7.365.000 7.441.000 0 0 2.942.000
Sum varige driftsmidler 7.365.000 7.441.000 7.358.000 4.152.000 2.942.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.761.000 12.183.000 7.720.000 3.365.000 3.364.000
Sum anleggsmidler 20.213.000 19.751.000 15.245.000 7.516.000 6.423.000
Varebeholdning 230.000 193.000 159.000 249.000 121.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.208.000 17.787.000 7.381.000 5.607.000 7.367.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 40.417.000 27.072.000 27.395.000 26.471.000 31.157.000
Sum omløpsmidler 50.856.000 45.052.000 34.935.000 32.327.000 38.645.000
Sum eiendeler 71.069.000 64.803.000 50.180.000 39.843.000 45.068.000
Sum opptjent egenkapital 18.776.000 14.681.000 12.646.000
Sum egenkapital 25.883.000 26.086.000 18.876.000 14.781.000 12.746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 156.000 316.000 2.521.000 4.985.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.500.000 2.406.000 316.000 2.521.000 4.985.000
Leverandørgjeld 3.434.000 1.193.000 654.000 15.000 2.091.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.596.000 12.591.000 14.649.000 13.019.000 11.588.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.656.000 22.527.000 15.685.000 9.508.000 13.658.000
Sum kortsiktig gjeld 43.686.000 36.311.000 30.988.000 22.542.000 27.337.000
Sum gjeld og egenkapital 71.069.000 64.803.000 50.180.000 39.844.000 45.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.170.000 8.741.000 3.947.000 9.785.000 11.308.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.4 1.4
Soliditet 36.4 40.3 37.6 37.1 28.3
Resultatgrad -0.4 6.0 3 1.7 1.1
Rentedekningsgrad -11.2 164.1 24.5 14.7 11.2
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.7 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet -0.2 11.2 8.5 5.5 3.2
Signatur
28.01.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex