Orkla Foods Norge As
Juridisk navn:  Orkla Foods Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69303200
Postboks 1418 Drammensveien 149 Fax: 69399775
1602 Fredrikstad 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916170858
Aksjekapital: 39.625.000 NOK
Antall ansatte: 1127
Etableringsdato: 12/31/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.64%
Resultat  
  
-2.49%
Egenkapital  
  
-20.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.856.005.000 4.825.275.000 5.001.047.000 4.971.408.000 4.919.654.000
Resultat: 713.799.000 732.041.000 929.999.000 869.250.000 699.767.000
Egenkapital: 631.225.000 798.259.000 592.481.000 758.905.000 1.037.930.000
Regnskap for  Orkla Foods Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.856.005.000 4.825.275.000 5.001.047.000 4.971.408.000 4.919.654.000
Driftskostnader -4.113.299.000 -4.135.027.000 -4.149.678.000 -4.226.693.000 -4.212.143.000
Driftsresultat 742.706.000 690.248.000 851.369.000 744.715.000 707.511.000
Finansinntekter 1.369.000 52.513.000 88.836.000 139.716.000 3.790.000
Finanskostnader -30.276.000 -10.720.000 -10.206.000 -15.181.000 -11.534.000
Finans -28.907.000 41.793.000 78.630.000 124.535.000 -7.744.000
Resultat før skatt 713.799.000 732.041.000 929.999.000 869.250.000 699.767.000
Skattekostnad -157.049.000 -160.237.000 -206.593.000 -186.027.000 -190.527.000
Årsresultat 556.750.000 571.804.000 735.528.000 663.849.000 526.547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.912.910.000 1.915.357.000 1.766.987.000 1.854.150.000 1.791.058.000
Sum omløpsmidler 1.237.923.000 1.297.534.000 1.293.435.000 1.186.225.000 1.369.796.000
Sum eiendeler 3.150.833.000 3.212.891.000 3.060.422.000 3.040.375.000 3.160.854.000
Sum opptjent egenkapital -179.123.000 -12.089.000 -217.867.000 -51.443.000 227.582.000
Sum egenkapital 631.225.000 798.259.000 592.481.000 758.905.000 1.037.930.000
Sum langsiktig gjeld 51.515.000 799.790.000 269.264.000 139.371.000 374.822.000
Sum kortsiktig gjeld 2.468.093.000 1.614.842.000 2.198.677.000 2.142.099.000 1.748.102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.150.833.000 3.212.891.000 3.060.422.000 3.040.375.000 3.160.854.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.853.100.000 4.819.539.000 4.938.049.000 4.965.528.000 4.912.140.000
Andre inntekter 2.905.000 5.736.000 62.998.000 5.880.000 7.514.000
Driftsinntekter 4.856.005.000 4.825.275.000 5.001.047.000 4.971.408.000 4.919.654.000
Varekostnad -2.348.979.000 -2.303.713.000 -2.344.435.000 -2.345.636.000 -2.260.247.000
Lønninger -859.945.000 -948.611.000 -937.114.000 -966.441.000 -989.300.000
Avskrivning -214.208.000 -198.930.000 -193.366.000 -219.146.000 -153.212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -690.167.000 -683.773.000 -704.569.000 -696.639.000 -803.568.000
Driftskostnader -4.113.299.000 -4.135.027.000 -4.149.678.000 -4.226.693.000 -4.212.143.000
Driftsresultat 742.706.000 690.248.000 851.369.000 744.715.000 707.511.000
Finansinntekter 1.369.000 52.513.000 88.836.000 139.716.000 3.790.000
Finanskostnader -30.276.000 -10.720.000 -10.206.000 -15.181.000 -11.534.000
Finans -28.907.000 41.793.000 78.630.000 124.535.000 -7.744.000
Konsernbidrag 0 100.000.000 0 0 0
Utbytte -190.644.000 0 -300.000.000 -467.000.000 0
Årsresultat 556.750.000 571.804.000 735.528.000 663.849.000 526.547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 195.151.000 203.165.000 202.754.000 235.646.000 220.565.000
Fast eiendom 590.271.000 580.747.000 564.177.000 611.893.000 468.878.000
Maskiner anlegg 1.095.509.000 908.266.000 782.153.000 769.130.000 874.520.000
Driftsløsøre 28.434.000 28.954.000 24.900.000 25.787.000 15.146.000
Sum varige driftsmidler 1.714.214.000 1.517.967.000 1.371.230.000 1.406.810.000 1.358.544.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.545.000 194.225.000 193.003.000 211.694.000 211.949.000
Sum anleggsmidler 1.912.910.000 1.915.357.000 1.766.987.000 1.854.150.000 1.791.058.000
Varebeholdning 498.635.000 508.998.000 549.924.000 507.691.000 482.099.000
Kundefordringer 459.910.000 471.621.000 577.734.000 564.575.000 562.431.000
Andre fordringer 279.346.000 316.883.000 164.637.000 113.907.000 138.703.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 32.000 1.140.000 52.000 186.563.000
Sum omløpsmidler 1.237.923.000 1.297.534.000 1.293.435.000 1.186.225.000 1.369.796.000
Sum eiendeler 3.150.833.000 3.212.891.000 3.060.422.000 3.040.375.000 3.160.854.000
Sum opptjent egenkapital -179.123.000 -12.089.000 -217.867.000 -51.443.000 227.582.000
Sum egenkapital 631.225.000 798.259.000 592.481.000 758.905.000 1.037.930.000
Sum avsetninger til forpliktelser 51.515.000 47.773.000 50.237.000 51.348.000 50.875.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.421.252.000 613.309.000 1.092.041.000 1.101.499.000 637.917.000
Sum langsiktig gjeld 51.515.000 799.790.000 269.264.000 139.371.000 374.822.000
Leverandørgjeld 330.103.000 328.829.000 413.468.000 361.120.000 361.289.000
Betalbar skatt 0 17.250.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 140.598.000 119.250.000 147.096.000 117.054.000 100.745.000
Utbytte -190.644.000 0 -300.000.000 -467.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 576.140.000 536.204.000 546.072.000 562.426.000 648.151.000
Sum kortsiktig gjeld 2.468.093.000 1.614.842.000 2.198.677.000 2.142.099.000 1.748.102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.150.833.000 3.212.891.000 3.060.422.000 3.040.375.000 3.160.854.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.230.170.000 -317.308.000 -905.242.000 -955.874.000 -378.306.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.6 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.6
Soliditet 2 24.8 19.4 2 32.8
Resultatgrad 15.3 14.3 1 1 14.4
Rentedekningsgrad 24.5 64.4 83.4 49.1 61.7
Gjeldsgrad 4 3 4.2 3 2.0
Total kapitalrentabilitet 23.6 23.1 30.7 29.1 22.5
Signatur
17.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
TO I FELLESSKAP
PROKURA I FELLESSKAP
STOKKEN DAG OLAV
PROKURA I FELLESSKAP
BARKALD RUUD ERIK
PROKURA I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex