Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ordkalotten -Tromsø Internasjonale Litteraturfestival Stiftelsen
Juridisk navn:  Ordkalotten -Tromsø Internasjonale Litteraturfestival Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48253196
Postboks 539 Kirkegata 2 Fax: 77612344
9256 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 983193676
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Itide Holding As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.66%
Resultat  
  
-82.14%
Egenkapital  
  
2.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 863.000 966.000 0 1.130.000 892.000
Resultat: 5.000 28.000 0 60.000 22.000
Egenkapital: 235.000 230.000 0 142.000 81.000
Regnskap for  Ordkalotten -Tromsø Internasjonale Litteraturfestival Stiftelsen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 863.000 966.000 0 1.130.000 892.000
Driftskostnader -859.000 -938.000 0 -1.070.000 -870.000
Driftsresultat 5.000 28.000 0 60.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 5.000 28.000 0 60.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 28.000 0 60.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 310.000 361.000 0 278.000 114.000
Sum eiendeler 310.000 361.000 0 278.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 0 0 -19.000
Sum egenkapital 235.000 230.000 0 142.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 131.000 0 136.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 361.000 0 278.000 113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 0 59.000 76.000
Andre inntekter 863.000 920.000 0 1.071.000 816.000
Driftsinntekter 863.000 966.000 0 1.130.000 892.000
Varekostnad -286.000 0 0 0 0
Lønninger -326.000 -338.000 0 -263.000 -288.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -600.000 0 -807.000 -582.000
Driftskostnader -859.000 -938.000 0 -1.070.000 -870.000
Driftsresultat 5.000 28.000 0 60.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 28.000 0 60.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 0 2.000 28.000
Andre fordringer 62.000 79.000 0 136.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 268.000 0 140.000 17.000
Sum omløpsmidler 310.000 361.000 0 278.000 114.000
Sum eiendeler 310.000 361.000 0 278.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 0 0 -19.000
Sum egenkapital 235.000 230.000 0 142.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 58.000 0 67.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 14.000 0 19.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 59.000 0 50.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 131.000 0 136.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 361.000 0 278.000 113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 236.000 230.000 0 142.000 82.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.8 2 3.6
Likviditetsgrad 2 4.2 2.8 0 2 3.6
Soliditet 76.1 63.7 51.1 71.7
Resultatgrad 0.6 2.9 5.3 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.6 1 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.6 7.8 21.6 19.5
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex