Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opus Production As
Juridisk navn:  Opus Production As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48201000
Lillevarskogen 5 Lillevarskogen 5 Fax: 23501797
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 980868761
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/24/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: selectedchefs as
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
438.56%
Resultat  
  
1245.6%
Egenkapital  
  
229.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.802.000 1.263.000 330.000 195.000 3.669.000
Resultat: 1.682.000 125.000 159.000 -34.000 -22.000
Egenkapital: 950.000 -732.000 -857.000 -1.016.000 -982.000
Regnskap for  Opus Production As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.802.000 1.263.000 330.000 195.000 3.669.000
Driftskostnader -5.117.000 -1.138.000 -170.000 -214.000 -3.690.000
Driftsresultat 1.685.000 125.000 159.000 -19.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 -16.000 -1.000
Finans -3.000 0 0 -16.000 -1.000
Resultat før skatt 1.682.000 125.000 159.000 -34.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.682.000 125.000 159.000 -34.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.664.000 1.240.000 40.000 40.000 70.000
Sum omløpsmidler 3.613.000 1.317.000 757.000 910.000 2.121.000
Sum eiendeler 5.277.000 2.557.000 797.000 950.000 2.191.000
Sum opptjent egenkapital 850.000 -832.000 -957.000 -1.116.000 -1.082.000
Sum egenkapital 950.000 -732.000 -857.000 -1.016.000 -982.000
Sum langsiktig gjeld 1.910.000 2.462.000 391.000 409.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.417.000 828.000 1.263.000 1.558.000 3.174.000
Sum gjeld og egenkapital 5.277.000 2.558.000 797.000 951.000 2.192.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.472.000 1.263.000 220.000 182.000 3.669.000
Andre inntekter 2.330.000 0 110.000 13.000 0
Driftsinntekter 6.802.000 1.263.000 330.000 195.000 3.669.000
Varekostnad -1.889.000 -70.000 0 0 -3.304.000
Lønninger -2.030.000 -926.000 -103.000 -91.000 -174.000
Avskrivning -110.000 -13.000 -8.000 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.088.000 -129.000 -59.000 -123.000 -201.000
Driftskostnader -5.117.000 -1.138.000 -170.000 -214.000 -3.690.000
Driftsresultat 1.685.000 125.000 159.000 -19.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 -16.000 -1.000
Finans -3.000 0 0 -16.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.682.000 125.000 159.000 -34.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 53.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 472.000 409.000 0 0 35.000
Sum varige driftsmidler 525.000 409.000 0 0 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.139.000 832.000 40.000 40.000 34.000
Sum anleggsmidler 1.664.000 1.240.000 40.000 40.000 70.000
Varebeholdning 445.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.911.000 1.202.000 0 0 2.058.000
Andre fordringer 24.000 18.000 1.000 25.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 233.000 98.000 11.000 261.000 25.000
Sum omløpsmidler 3.613.000 1.317.000 757.000 910.000 2.121.000
Sum eiendeler 5.277.000 2.557.000 797.000 950.000 2.191.000
Sum opptjent egenkapital 850.000 -832.000 -957.000 -1.116.000 -1.082.000
Sum egenkapital 950.000 -732.000 -857.000 -1.016.000 -982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 377.000 567.000 1.298.000
Sum langsiktig gjeld 1.910.000 2.462.000 391.000 409.000 0
Leverandørgjeld 1.699.000 195.000 790.000 818.000 1.549.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 131.000 0 20.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 600.000 501.000 97.000 152.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 2.417.000 828.000 1.263.000 1.558.000 3.174.000
Sum gjeld og egenkapital 5.277.000 2.558.000 797.000 951.000 2.192.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.196.000 489.000 -506.000 -648.000 -1.053.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 0.6 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 0.6 0.6 0.7
Soliditet 1 -28.6 -107.5 -106.8 -44.8
Resultatgrad 24.8 9.9 48.2 -9.7 -0.6
Rentedekningsgrad 561.7 -1.2 -21.0
Gjeldsgrad 4.6 -4.5 -1.9 -1.9 -3.2
Total kapitalrentabilitet 31.9 4.9 19.9 -1.0
Signatur
23.11.2020
SIGNATUR
JACOBSEN STEINAR
Prokurister
23.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex