Opro Produkter AS
Juridisk navn:  Opro Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22175050
Storgata 22 Storgata 22 Fax: 22170555
0184 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913082303
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/1/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon As
Regnskapsfører: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.73%
Resultat  
  
101.09%
Egenkapital  
  
-0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.780.000 4.490.000 6.566.000 5.444.000 5.709.000
Resultat: 368.000 183.000 1.122.000 869.000 719.000
Egenkapital: 4.713.000 4.726.000 4.684.000 3.910.000 3.344.000
Regnskap for  Opro Produkter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.780.000 4.490.000 6.566.000 5.444.000 5.709.000
Driftskostnader -5.413.000 -4.309.000 -5.446.000 -4.577.000 -4.990.000
Driftsresultat 368.000 182.000 1.120.000 866.000 720.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans 1.000 1.000 4.000 0
Resultat før skatt 368.000 183.000 1.122.000 869.000 719.000
Skattekostnad -81.000 -40.000 -247.000 -203.000 -176.000
Årsresultat 287.000 142.000 875.000 666.000 543.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 264.000 317.000 366.000 305.000 24.000
Sum omløpsmidler 6.321.000 5.652.000 5.982.000 5.032.000 4.973.000
Sum eiendeler 6.585.000 5.969.000 6.348.000 5.337.000 4.997.000
Sum opptjent egenkapital 4.613.000 4.626.000 4.584.000 3.810.000 3.244.000
Sum egenkapital 4.713.000 4.726.000 4.684.000 3.910.000 3.344.000
Sum langsiktig gjeld 67.000 314.000 242.000 195.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 1.804.000 928.000 1.422.000 1.233.000 1.304.000
Sum gjeld og egenkapital 6.584.000 5.968.000 6.348.000 5.338.000 4.997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.778.000 4.400.000 6.566.000 5.444.000 5.709.000
Andre inntekter 3.000 90.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.780.000 4.490.000 6.566.000 5.444.000 5.709.000
Varekostnad -1.520.000 -835.000 -2.119.000 -648.000 -1.326.000
Lønninger -2.384.000 -2.195.000 -2.573.000 -2.567.000 -2.503.000
Avskrivning -45.000 -45.000 -43.000 -36.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.189.000 -1.066.000 -1.268.000 -1.308.000 -1.151.000
Driftskostnader -5.413.000 -4.309.000 -5.446.000 -4.577.000 -4.990.000
Driftsresultat 368.000 182.000 1.120.000 866.000 720.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 4.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans 1.000 1.000 4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -100.000 -100.000 -100.000 0
Årsresultat 287.000 142.000 875.000 666.000 543.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 125.000 133.000 138.000 38.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 139.000 184.000 229.000 267.000 0
Sum varige driftsmidler 139.000 184.000 229.000 267.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 264.000 317.000 366.000 305.000 24.000
Varebeholdning 554.000 831.000 999.000 1.244.000 679.000
Kundefordringer 1.213.000 601.000 1.706.000 450.000 618.000
Andre fordringer 145.000 70.000 32.000 68.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.409.000 4.150.000 3.246.000 3.270.000 3.673.000
Sum omløpsmidler 6.321.000 5.652.000 5.982.000 5.032.000 4.973.000
Sum eiendeler 6.585.000 5.969.000 6.348.000 5.337.000 4.997.000
Sum opptjent egenkapital 4.613.000 4.626.000 4.584.000 3.810.000 3.244.000
Sum egenkapital 4.713.000 4.726.000 4.684.000 3.910.000 3.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.000 314.000 242.000 195.000 349.000
Leverandørgjeld 577.000 169.000 118.000 158.000 120.000
Betalbar skatt 74.000 36.000 347.000 217.000 174.000
Skyldig offentlige avgifter 413.000 303.000 498.000 403.000 414.000
Utbytte -300.000 -100.000 -100.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 641.000 320.000 359.000 355.000 597.000
Sum kortsiktig gjeld 1.804.000 928.000 1.422.000 1.233.000 1.304.000
Sum gjeld og egenkapital 6.584.000 5.968.000 6.348.000 5.338.000 4.997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.517.000 4.724.000 4.560.000 3.799.000 3.669.000
Likviditetsgrad 1 3.5 6.1 4.2 4.1 3.8
Likviditetsgrad 2 3.2 5.2 3.5 3.1 3.3
Soliditet 71.6 79.2 73.8 73.2 66.9
Resultatgrad 6.4 4.1 17.1 15.9 12.6
Rentedekningsgrad 184.0 182.0 5 2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.6 3.1 17.7 16.3 14.5
Signatur
16.12.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
RASCH-OLSEN JUNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
16.12.2021
Prokura hver for seg
Rasch-Olsen June
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex