Oppsal Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Oppsal Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22260506
Postboks 4 Oppsal Oppsal Arena Helse Avdeling Vetlandsveien 49 Fax: 22260505
0619 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 868030062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/21/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oslo Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.97%
Resultat  
  
-230%
Egenkapital  
  
-50.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 893.000 770.000 321.000 170.000 139.000
Resultat: -39.000 30.000 -133.000 -55.000 -54.000
Egenkapital: 34.000 69.000 -60.000 -16.000 39.000
Regnskap for  Oppsal Fysikalske Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 893.000 770.000 321.000 170.000 139.000
Driftskostnader -930.000 -739.000 -454.000 -223.000 -190.000
Driftsresultat -37.000 32.000 -133.000 -54.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000
Finans -2.000 -2.000 0 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -39.000 30.000 -133.000 -55.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 30.000 -133.000 -55.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 177.000 192.000 52.000 52.000
Sum omløpsmidler 315.000 230.000 284.000 215.000 194.000
Sum eiendeler 565.000 407.000 476.000 267.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 0 -70.000 -160.000 -116.000 -61.000
Sum egenkapital 34.000 69.000 -60.000 -16.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 308.000 208.000 261.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 129.000 275.000 283.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 407.000 476.000 267.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 20.000 21.000 30.000 29.000
Andre inntekter 893.000 750.000 300.000 140.000 110.000
Driftsinntekter 893.000 770.000 321.000 170.000 139.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -755.000 -683.000 -412.000 -141.000 -138.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -56.000 -42.000 -82.000 -52.000
Driftskostnader -930.000 -739.000 -454.000 -223.000 -190.000
Driftsresultat -37.000 32.000 -133.000 -54.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000
Finans -2.000 -2.000 0 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -39.000 30.000 -133.000 -55.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 177.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 58.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 192.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 250.000 177.000 192.000 52.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 0 0 0 140.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 230.000 284.000 75.000 168.000
Sum omløpsmidler 315.000 230.000 284.000 215.000 194.000
Sum eiendeler 565.000 407.000 476.000 267.000 246.000
Sum opptjent egenkapital 0 -70.000 -160.000 -116.000 -61.000
Sum egenkapital 34.000 69.000 -60.000 -16.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 308.000 208.000 261.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 9.000
Betalbar skatt 206.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -17.000 15.000 14.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 114.000 261.000 272.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 223.000 129.000 275.000 283.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 407.000 476.000 267.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 101.000 9.000 -68.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 1 0.8 1.0
Soliditet 6 1 -12.6 15.9
Resultatgrad -4.1 4.2 -41.4 -31.8 -36.7
Rentedekningsgrad -18.5 1 -25.5
Gjeldsgrad 15.6 4.9 -8.9 -17.7 5.3
Total kapitalrentabilitet -6.5 7.9 -27.9 -19.9 -20.7
Signatur
24.09.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.09.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex