Oppland Hagesenter As
Juridisk navn:  Oppland Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kallerudlia 2 Kallerudlia 2 Fax:
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 925182982
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/28/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kantall As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 5.731.000
Resultat: -161.000
Egenkapital: 1.356.000
Regnskap for  Oppland Hagesenter As
Resultat 2020
Driftsinntekter 5.731.000
Driftskostnader -5.886.000
Driftsresultat -155.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Resultat før skatt -161.000
Skattekostnad 32.000
Årsresultat -128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 507.000
Sum omløpsmidler 4.943.000
Sum eiendeler 5.450.000
Sum opptjent egenkapital -128.000
Sum egenkapital 1.356.000
Sum langsiktig gjeld 2.322.000
Sum kortsiktig gjeld 1.772.000
Sum gjeld og egenkapital 5.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.731.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 5.731.000
Varekostnad -3.077.000
Lønninger -1.548.000
Avskrivning -64.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.197.000
Driftskostnader -5.886.000
Driftsresultat -155.000
Finansinntekter
Finanskostnader -6.000
Finans -6.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -128.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 507.000
Sum varige driftsmidler 507.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 507.000
Varebeholdning 1.573.000
Kundefordringer 17.000
Andre fordringer 1.705.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.648.000
Sum omløpsmidler 4.943.000
Sum eiendeler 5.450.000
Sum opptjent egenkapital -128.000
Sum egenkapital 1.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.322.000
Leverandørgjeld 1.339.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 208.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.772.000
Sum gjeld og egenkapital 5.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.171.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 24.9
Resultatgrad -2.7
Rentedekningsgrad -25.8
Gjeldsgrad 3.0
Total kapitalrentabilitet -2.8
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex