Oppland Byggprosjektering As
Juridisk navn:  Oppland Byggprosjektering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsvegen 151 Åsvegen 151 Fax:
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 921325959
Aksjekapital: 34.330 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
194.32%
Resultat  
  
-80%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 259.000 88.000
Resultat: 1.000 5.000
Egenkapital: 34.000 34.000
Regnskap for  Oppland Byggprosjektering As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 259.000 88.000
Driftskostnader -258.000 -82.000
Driftsresultat 1.000 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.000 5.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat 1.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 37.000 52.000
Sum eiendeler 37.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 34.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 259.000 88.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 259.000 88.000
Varekostnad -1.000
Lønninger -81.000 -36.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -177.000 -45.000
Driftskostnader -258.000 -82.000
Driftsresultat 1.000 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 12.000
Andre fordringer 2.000 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 35.000 34.000
Sum omløpsmidler 37.000 52.000
Sum eiendeler 37.000 52.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 34.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 17.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 35.000
Likviditetsgrad 1 12.3 3.1
Likviditetsgrad 2 12.3 3.1
Soliditet 91.9 66.7
Resultatgrad 0.4 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 11.8
Signatur
27.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex