Oppdal Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Oppdal Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72404030
Sunndalsvegen 6 Sunndalsvegen 6 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 913368002
Aksjekapital: 690.300 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/25/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.28%
Resultat  
  
-24.23%
Egenkapital  
  
37.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.968.000 7.058.000 6.492.000 4.948.000 5.297.000
Resultat: 738.000 974.000 183.000 14.000 154.000
Egenkapital: 2.087.000 1.522.000 764.000 625.000 327.000
Regnskap for  Oppdal Eiendomsmegling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.968.000 7.058.000 6.492.000 4.948.000 5.297.000
Driftskostnader -6.276.000 -6.073.000 -6.280.000 -4.908.000 -5.092.000
Driftsresultat 691.000 984.000 211.000 39.000 205.000
Finansinntekter 71.000 27.000 17.000 20.000 0
Finanskostnader -24.000 -38.000 -44.000 -45.000 -51.000
Finans 47.000 -11.000 -27.000 -25.000 -51.000
Resultat før skatt 738.000 974.000 183.000 14.000 154.000
Skattekostnad -173.000 -215.000 -44.000 -17.000 -44.000
Årsresultat 565.000 758.000 139.000 -2.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 65.000 91.000 144.000 174.000
Sum omløpsmidler 3.331.000 3.322.000 2.342.000 2.111.000 2.445.000
Sum eiendeler 3.382.000 3.387.000 2.433.000 2.255.000 2.619.000
Sum opptjent egenkapital 1.195.000 631.000 -128.000 -267.000 -265.000
Sum egenkapital 2.087.000 1.522.000 764.000 625.000 327.000
Sum langsiktig gjeld 438.000 840.000 945.000 1.050.000
Sum kortsiktig gjeld 1.295.000 1.426.000 830.000 685.000 1.242.000
Sum gjeld og egenkapital 3.382.000 3.387.000 2.434.000 2.255.000 2.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.968.000 7.058.000 6.492.000 4.877.000 5.297.000
Andre inntekter 0 0 71.000 0
Driftsinntekter 6.968.000 7.058.000 6.492.000 4.948.000 5.297.000
Varekostnad -996.000 -1.246.000 -2.156.000 -1.106.000 -1.126.000
Lønninger -3.246.000 -3.057.000 -2.617.000 -2.390.000 -2.477.000
Avskrivning -14.000 -13.000 -8.000 -13.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.020.000 -1.757.000 -1.499.000 -1.399.000 -1.478.000
Driftskostnader -6.276.000 -6.073.000 -6.280.000 -4.908.000 -5.092.000
Driftsresultat 691.000 984.000 211.000 39.000 205.000
Finansinntekter 71.000 27.000 17.000 20.000 0
Finanskostnader -24.000 -38.000 -44.000 -45.000 -51.000
Finans 47.000 -11.000 -27.000 -25.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 565.000 758.000 139.000 -2.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 13.000 58.000 74.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 65.000 78.000 87.000 100.000
Sum varige driftsmidler 51.000 65.000 78.000 87.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 65.000 91.000 144.000 174.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 137.000 134.000 114.000 162.000
Andre fordringer 655.000 1.530.000 808.000 1.301.000 864.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.644.000 1.655.000 1.400.000 696.000 1.419.000
Sum omløpsmidler 3.331.000 3.322.000 2.342.000 2.111.000 2.445.000
Sum eiendeler 3.382.000 3.387.000 2.433.000 2.255.000 2.619.000
Sum opptjent egenkapital 1.195.000 631.000 -128.000 -267.000 -265.000
Sum egenkapital 2.087.000 1.522.000 764.000 625.000 327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 438.000 840.000 945.000 1.050.000
Leverandørgjeld 181.000 128.000 119.000 215.000 113.000
Betalbar skatt 176.000 199.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 440.000 515.000 315.000 166.000 434.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 498.000 584.000 396.000 304.000 695.000
Sum kortsiktig gjeld 1.295.000 1.426.000 830.000 685.000 1.242.000
Sum gjeld og egenkapital 3.382.000 3.387.000 2.434.000 2.255.000 2.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.036.000 1.896.000 1.512.000 1.426.000 1.203.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 2.8 3.1 2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.3 2.8 3.1 2
Soliditet 61.7 44.9 31.4 27.7 12.5
Resultatgrad 9.9 13.9 3.3 0.8 3.9
Rentedekningsgrad 28.8 25.9 4.8 0.9 4
Gjeldsgrad 0.6 1.2 2.2 2.6 7
Total kapitalrentabilitet 22.5 29.9 9.4 2.6 7.8
Signatur
23.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex