Oppdal Bygg Eiendom As
Juridisk navn:  Oppdal Bygg Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Industrivegen 54 Nordre Industrivegen 54 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 918320873
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.76%
Resultat  
  
-64.58%
Egenkapital  
  
-2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 480.000 504.000 464.000 432.000 0
Resultat: -79.000 -48.000 -50.000 -47.000 0
Egenkapital: 2.242.000 2.288.000 26.000 30.000 20.000
Regnskap for  Oppdal Bygg Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 480.000 504.000 464.000 432.000 0
Driftskostnader -408.000 -396.000 -340.000 -348.000 0
Driftsresultat 72.000 108.000 124.000 84.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -151.000 -156.000 -173.000 -131.000 0
Finans -151.000 -156.000 -173.000 -131.000 0
Resultat før skatt -79.000 -48.000 -50.000 -47.000 0
Skattekostnad 12.000 10.000 10.000 0 0
Årsresultat -68.000 -37.000 -40.000 -47.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.266.000 5.570.000 4.331.000 4.572.000 0
Sum omløpsmidler 244.000 192.000 143.000 80.000 30.000
Sum eiendeler 5.510.000 5.762.000 4.474.000 4.652.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.045.000 1.112.000 -97.000 -47.000 0
Sum egenkapital 2.242.000 2.288.000 26.000 30.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 3.258.000 3.459.000 4.437.000 4.612.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 15.000 11.000 11.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 5.510.000 5.762.000 4.473.000 4.653.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 480.000 504.000 464.000 432.000 0
Driftsinntekter 480.000 504.000 464.000 432.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -309.000 -298.000 -241.000 -241.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -98.000 -99.000 -107.000 0
Driftskostnader -408.000 -396.000 -340.000 -348.000 0
Driftsresultat 72.000 108.000 124.000 84.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -151.000 -156.000 -173.000 -131.000 0
Finans -151.000 -156.000 -173.000 -131.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -37.000 -40.000 -47.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 6.000 0 0 0
Fast eiendom 5.255.000 5.564.000 4.331.000 4.572.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.255.000 5.564.000 4.331.000 4.572.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.266.000 5.570.000 4.331.000 4.572.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 201.000 144.000 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 13.000 98.000 23.000 30.000
Sum omløpsmidler 244.000 192.000 143.000 80.000 30.000
Sum eiendeler 5.510.000 5.762.000 4.474.000 4.652.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 1.045.000 1.112.000 -97.000 -47.000 0
Sum egenkapital 2.242.000 2.288.000 26.000 30.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.258.000 3.459.000 4.437.000 4.612.000 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 12.000 11.000 11.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 15.000 11.000 11.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 5.510.000 5.762.000 4.473.000 4.653.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 235.000 177.000 132.000 69.000 20.000
Likviditetsgrad 1 27.1 12.8 1 7.3 3
Likviditetsgrad 2 27.1 12.8 1 7.3 3
Soliditet 40.7 39.7 0.6 0.6 66.7
Resultatgrad 15.0 21.4 26.7 19.4
Rentedekningsgrad 0.5 0.7 0.7 0.6
Gjeldsgrad 1.5 1.5 171.1 154.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.9 2.8 1.8 0
Signatur
12.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
BERG MARTA PAULINE
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex