Oppdal Bowling As
Juridisk navn:  Oppdal Bowling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72422750
Kåsvegen 2 Kåsvegen 2 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 997538773
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/13/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.83%
Resultat  
  
-3250%
Egenkapital  
  
-163.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.500.000 2.821.000 2.677.000 2.663.000 2.250.000
Resultat: -268.000 -8.000 -105.000 -63.000 -207.000
Egenkapital: -421.000 -160.000 -153.000 -48.000 55.000
Regnskap for  Oppdal Bowling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.500.000 2.821.000 2.677.000 2.663.000 2.250.000
Driftskostnader -1.762.000 -2.825.000 -2.778.000 -2.722.000 -2.456.000
Driftsresultat -262.000 -5.000 -101.000 -59.000 -205.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -5.000 -6.000 -6.000 -4.000
Finans -6.000 -3.000 -4.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt -268.000 -8.000 -105.000 -63.000 -207.000
Skattekostnad 7.000 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 -8.000 -105.000 -63.000 -207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 308.000 395.000 494.000 621.000 295.000
Sum omløpsmidler 122.000 221.000 201.000 246.000 111.000
Sum eiendeler 430.000 616.000 695.000 867.000 406.000
Sum opptjent egenkapital -821.000 -560.000 -553.000 -448.000 -385.000
Sum egenkapital -421.000 -160.000 -153.000 -48.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 481.000 421.000 514.000 612.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 356.000 334.000 304.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 617.000 695.000 868.000 406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.336.000 2.797.000 2.668.000 2.649.000 2.237.000
Andre inntekter 164.000 24.000 9.000 15.000 13.000
Driftsinntekter 1.500.000 2.821.000 2.677.000 2.663.000 2.250.000
Varekostnad -293.000 -538.000 -525.000 -476.000 -495.000
Lønninger -695.000 -1.260.000 -1.287.000 -1.257.000 -1.038.000
Avskrivning -87.000 -133.000 -127.000 -119.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -687.000 -894.000 -839.000 -870.000 -846.000
Driftskostnader -1.762.000 -2.825.000 -2.778.000 -2.722.000 -2.456.000
Driftsresultat -262.000 -5.000 -101.000 -59.000 -205.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -5.000 -6.000 -6.000 -4.000
Finans -6.000 -3.000 -4.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -261.000 -8.000 -105.000 -63.000 -207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 308.000 395.000 494.000 621.000 295.000
Sum varige driftsmidler 308.000 395.000 494.000 621.000 295.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 308.000 395.000 494.000 621.000 295.000
Varebeholdning 42.000 50.000 60.000 54.000 48.000
Kundefordringer 23.000 5.000 7.000 5.000
Andre fordringer 55.000 31.000 26.000 119.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 117.000 109.000 66.000 44.000
Sum omløpsmidler 122.000 221.000 201.000 246.000 111.000
Sum eiendeler 430.000 616.000 695.000 867.000 406.000
Sum opptjent egenkapital -821.000 -560.000 -553.000 -448.000 -385.000
Sum egenkapital -421.000 -160.000 -153.000 -48.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 481.000 421.000 514.000 612.000 101.000
Leverandørgjeld 200.000 113.000 75.000 133.000 99.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 67.000 76.000 50.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 158.000 176.000 184.000 120.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 356.000 334.000 304.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000 617.000 695.000 868.000 406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -248.000 -135.000 -133.000 -58.000 -139.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.6 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 0.6 0.3
Soliditet -97.9 -25.9 - -5.5 13.5
Resultatgrad -17.5 -0.2 -3.8 -2.2 -9.1
Rentedekningsgrad -32.8 -16.8 -9.8 -51.3
Gjeldsgrad -2.0 -4.9 -5.5 -19.1 6.4
Total kapitalrentabilitet -60.5 -0.5 -14.2 -6.6
Signatur
02.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex