Oppdal Borettslag Ii Museumshagen
Juridisk navn:  Oppdal Borettslag Ii Museumshagen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40555400
C/O Admento As Nyvegen 33 C/O Admento As Nyvegen 33 Fax: 72421135
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 941070078
Aksjekapital: 3 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/1986
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.66%
Resultat  
  
-10.05%
Egenkapital  
  
5.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.567.000 1.483.000 1.424.000 1.367.000 1.319.000
Resultat: 367.000 408.000 414.000 -186.000 263.000
Egenkapital: 7.499.000 7.133.000 6.724.000 6.310.000 6.496.000
Regnskap for  Oppdal Borettslag Ii Museumshagen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.567.000 1.483.000 1.424.000 1.367.000 1.319.000
Driftskostnader -1.078.000 -905.000 -766.000 -1.297.000 -785.000
Driftsresultat 489.000 578.000 658.000 69.000 535.000
Finansinntekter 8.000 12.000 9.000 13.000 12.000
Finanskostnader -130.000 -181.000 -253.000 -269.000 -284.000
Finans -122.000 -169.000 -244.000 -256.000 -272.000
Resultat før skatt 367.000 408.000 414.000 -186.000 263.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 367.000 408.000 414.000 -186.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.869.000 22.913.000 22.956.000 23.000.000 23.043.000
Sum omløpsmidler 1.253.000 1.254.000 1.258.000 1.193.000 1.681.000
Sum eiendeler 24.122.000 24.167.000 24.214.000 24.193.000 24.724.000
Sum opptjent egenkapital 7.496.000 7.129.000 6.721.000 6.307.000 6.493.000
Sum egenkapital 7.499.000 7.133.000 6.724.000 6.310.000 6.496.000
Sum langsiktig gjeld 16.499.000 16.945.000 17.359.000 17.736.000 18.098.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 89.000 132.000 146.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 24.122.000 24.166.000 24.215.000 24.192.000 24.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.541.000 1.483.000 1.424.000 1.367.000 1.319.000
Driftsinntekter 1.567.000 1.483.000 1.424.000 1.367.000 1.319.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -73.000 -58.000 -79.000 -81.000 -62.000
Avskrivning -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -804.000 -644.000 -1.173.000 -681.000
Driftskostnader -1.078.000 -905.000 -766.000 -1.297.000 -785.000
Driftsresultat 489.000 578.000 658.000 69.000 535.000
Finansinntekter 8.000 12.000 9.000 13.000 12.000
Finanskostnader -130.000 -181.000 -253.000 -269.000 -284.000
Finans -122.000 -169.000 -244.000 -256.000 -272.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 367.000 408.000 414.000 -186.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 22.868.000 22.908.000 22.947.000 22.987.000 23.027.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 5.000 9.000 13.000 16.000
Sum varige driftsmidler 22.869.000 22.913.000 22.956.000 23.000.000 23.043.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.869.000 22.913.000 22.956.000 23.000.000 23.043.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 3.000 15.000 17.000 0
Andre fordringer 62.000 57.000 52.000 51.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.187.000 1.194.000 1.191.000 1.124.000 1.632.000
Sum omløpsmidler 1.253.000 1.254.000 1.258.000 1.193.000 1.681.000
Sum eiendeler 24.122.000 24.167.000 24.214.000 24.193.000 24.724.000
Sum opptjent egenkapital 7.496.000 7.129.000 6.721.000 6.307.000 6.493.000
Sum egenkapital 7.499.000 7.133.000 6.724.000 6.310.000 6.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.499.000 16.945.000 17.359.000 17.736.000 18.098.000
Leverandørgjeld 66.000 33.000 34.000 47.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 2.000 5.000 5.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 55.000 93.000 95.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 89.000 132.000 146.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 24.122.000 24.166.000 24.215.000 24.192.000 24.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.129.000 1.165.000 1.126.000 1.047.000 1.551.000
Likviditetsgrad 1 10.1 14.1 9.5 8.2 12.9
Likviditetsgrad 2 10.1 14.1 9.5 8.2 12.9
Soliditet 31.1 29.5 27.8 26.1 26.3
Resultatgrad 31.2 3 46.2 5 40.6
Rentedekningsgrad 3.8 3.2 2.6 0.3 1.9
Gjeldsgrad 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.4 2.8 0.3 2.2
Signatur
21.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
PROKURA
FORBREGD MARIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex