Oppdal Alpintun Holding As
Juridisk navn:  Oppdal Alpintun Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Soldi Regnskap AS Falkenborgvegen 9 c/o Soldi Regnskap AS Falkenborgvegen 9 Fax:
7044 Trondheim 7044 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920560822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
66.93%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 11.201.000 6.710.000 -512.000
Egenkapital: 287.000 287.000 -309.000
Regnskap for  Oppdal Alpintun Holding As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -49.000 -68.000 -78.000
Driftsresultat -49.000 -68.000 -78.000
Finansinntekter 11.629.000 7.152.000 158.000
Finanskostnader -378.000 -374.000 -592.000
Finans 11.251.000 6.778.000 -434.000
Resultat før skatt 11.201.000 6.710.000 -512.000
Skattekostnad 0 -114.000 114.000
Årsresultat 11.201.000 6.596.000 -398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.647.000 7.647.000 17.731.000
Sum omløpsmidler 18.689.000 10.408.000 61.000
Sum eiendeler 26.336.000 18.055.000 17.792.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 197.000 -398.000
Sum egenkapital 287.000 287.000 -309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 14.437.000
Sum kortsiktig gjeld 26.048.000 17.768.000 3.664.000
Sum gjeld og egenkapital 26.335.000 18.054.000 17.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -68.000 -78.000
Driftskostnader -49.000 -68.000 -78.000
Driftsresultat -49.000 -68.000 -78.000
Finansinntekter 11.629.000 7.152.000 158.000
Finanskostnader -378.000 -374.000 -592.000
Finans 11.251.000 6.778.000 -434.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -11.200.000 -6.000.000 0
Årsresultat 11.201.000 6.596.000 -398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 114.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.647.000 7.647.000 17.617.000
Sum anleggsmidler 7.647.000 7.647.000 17.731.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 7.108.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 61.000 8.000 61.000
Sum omløpsmidler 18.689.000 10.408.000 61.000
Sum eiendeler 26.336.000 18.055.000 17.792.000
Sum opptjent egenkapital 198.000 197.000 -398.000
Sum egenkapital 287.000 287.000 -309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.844.000 10.166.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 14.437.000
Leverandørgjeld 4.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -11.200.000 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.600.000 3.663.000
Sum kortsiktig gjeld 26.048.000 17.768.000 3.664.000
Sum gjeld og egenkapital 26.335.000 18.054.000 17.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.359.000 -7.360.000 -3.603.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0
Soliditet 1.1 1.6 -1.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 90.8 61.9 -58.6
Total kapitalrentabilitet 4 39.2 0.4
Signatur
08.03.2018
4 ALTERNATIVE SIGNATURRETTER: 1. SVEIN WOGNILD OG ØYVIND CARSTENS I
FELLESKAP, 2. SVEIN WOGNILD OG HENRIK CARSTENS I FELLESKAP, 3. JØRN
SUNDLAND OG ØYVIND CARSTENS I FELLESKAP, ELLER 4. JØRN SUNDLAND OG
HENRIK CARSTENS I FELLESKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex