Operafest Røykenvik As
Juridisk navn:  Operafest Røykenvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gammevegen 114 Gammevegen 114 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 920451438
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.15%
Resultat  
  
-108.97%
Egenkapital  
  
-82.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.928.000 2.725.000 3.940.000 3.881.000
Resultat: -132.000 1.471.000 -284.000 328.000
Egenkapital: 271.000 1.523.000 69.000 353.000
Regnskap for  Operafest Røykenvik As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.928.000 2.725.000 3.940.000 3.881.000
Driftskostnader -4.060.000 -1.254.000 -4.224.000 -3.554.000
Driftsresultat -132.000 1.471.000 -284.000 328.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Resultat før skatt -132.000 1.471.000 -284.000 328.000
Skattekostnad -17.000 0 0
Årsresultat -132.000 1.454.000 -284.000 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 30.000 11.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.275.000 2.365.000 314.000 997.000
Sum eiendeler 1.291.000 2.395.000 325.000 1.014.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 1.493.000 39.000 323.000
Sum egenkapital 271.000 1.523.000 69.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.020.000 872.000 257.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 1.291.000 2.395.000 326.000 1.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.326.000 10.000 1.604.000 1.694.000
Andre inntekter 2.601.000 2.715.000 2.336.000 2.188.000
Driftsinntekter 3.928.000 2.725.000 3.940.000 3.881.000
Varekostnad -62.000 -179.000 -281.000
Lønninger -915.000 -782.000 -705.000 -496.000
Avskrivning -14.000 -8.000 -7.000 -3.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.069.000 -464.000 -3.333.000 -2.774.000
Driftskostnader -4.060.000 -1.254.000 -4.224.000 -3.554.000
Driftsresultat -132.000 1.471.000 -284.000 328.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -132.000 1.454.000 -284.000 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 16.000 30.000 11.000 17.000
Sum varige driftsmidler 16.000 30.000 11.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 30.000 11.000 17.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 67.000
Andre fordringer 102.000 370.000 100.000 2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.174.000 1.995.000 215.000 928.000
Sum omløpsmidler 1.275.000 2.365.000 314.000 997.000
Sum eiendeler 1.291.000 2.395.000 325.000 1.014.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 1.493.000 39.000 323.000
Sum egenkapital 271.000 1.523.000 69.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 145.000 12.000 29.000 75.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 34.000 35.000 33.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 829.000 826.000 192.000 553.000
Sum kortsiktig gjeld 1.020.000 872.000 257.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 1.291.000 2.395.000 326.000 1.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 255.000 1.493.000 57.000 336.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.7 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 2.7 1.2 1.5
Soliditet 21.0 63.6 21.2 34.8
Resultatgrad -3.4 54.0 -7.2 8.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 0.6 3.7 1.9
Total kapitalrentabilitet -10.2 61.4 -86.8 32.4
Signatur
07.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex