Opera Trøndelag Sa
Juridisk navn:  Opera Trøndelag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74821866
Postboks 357 Torgkvartalet, 4 etg. Stokmovegen 2 Fax: 74824790
7501 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 971386231
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 9.700.000
Resultat: -365.000
Egenkapital: 402.000
Regnskap for  Opera Trøndelag Sa
Resultat 2021
Driftsinntekter 9.700.000
Driftskostnader -10.063.000
Driftsresultat -364.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -365.000
Skattekostnad
Årsresultat -365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 390.000
Sum omløpsmidler 477.000
Sum eiendeler 867.000
Sum opptjent egenkapital 266.000
Sum egenkapital 402.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 465.000
Sum gjeld og egenkapital 867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.367.000
Andre inntekter 1.333.000
Driftsinntekter 9.700.000
Varekostnad -20.000
Lønninger -2.888.000
Avskrivning -333.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -6.822.000
Driftskostnader -10.063.000
Driftsresultat -364.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -365.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 45.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg 333.000
Driftsløsøre 12.000
Sum varige driftsmidler 345.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 390.000
Varebeholdning 72.000
Kundefordringer 20.000
Andre fordringer 16.000
Sum investeringer
Kasse, bank 369.000
Sum omløpsmidler 477.000
Sum eiendeler 867.000
Sum opptjent egenkapital 266.000
Sum egenkapital 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 46.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 186.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 232.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000
Sum gjeld og egenkapital 867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 46.4
Resultatgrad -3.8
Rentedekningsgrad -364.0
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet -42.0
Signatur
22.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex