Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opera Norway As
Juridisk navn:  Opera Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23692400
Postboks 4214 Nydalen Vitaminveien 4 Fax:
0401 Oslo 483 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916368127
Aksjekapital: 30.100.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 12/4/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.53%
Resultat  
  
-107.67%
Egenkapital  
  
15.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 212.780.000 147.225.000 154.875.000 143.635.000 118.000.000
Resultat: -1.049.000 13.673.000 9.806.000 42.818.000 4.000.000
Egenkapital: 58.253.000 50.253.000 106.422.000 98.563.000 64.000.000
Regnskap for  Opera Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 212.780.000 147.225.000 154.875.000 143.635.000 118.000.000
Driftskostnader -228.531.000 -150.122.000 -160.954.000 -100.626.000 -114.000.000
Driftsresultat -15.751.000 -2.897.000 -6.079.000 43.009.000 4.000.000
Finansinntekter 14.812.000 24.187.000 17.282.000 -191.000 7.000.000
Finanskostnader -110.000 -7.617.000 -1.397.000 0 -7.000.000
Finans 14.702.000 16.570.000 15.885.000 -191.000 0
Resultat før skatt -1.049.000 13.673.000 9.806.000 42.818.000 4.000.000
Skattekostnad 3.569.000 -723.000 -2.825.000 -7.933.000 -2.000.000
Årsresultat 2.520.000 12.950.000 6.981.000 34.885.000 2.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.269.000 65.367.000 139.020.000 39.061.000 93.000.000
Sum omløpsmidler 65.338.000 67.405.000 71.163.000 103.965.000 0
Sum eiendeler 134.607.000 132.772.000 210.183.000 143.026.000 93.000.000
Sum opptjent egenkapital 44.340.000 40.718.000 98.673.000 92.060.000 0
Sum egenkapital 58.253.000 50.253.000 106.422.000 98.563.000 64.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.146.000 20.972.000 64.711.000 10.043.000 0
Sum kortsiktig gjeld 73.208.000 61.547.000 39.050.000 34.420.000 29.000.000
Sum gjeld og egenkapital 134.607.000 132.772.000 210.183.000 143.026.000 93.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 212.780.000 147.225.000 154.875.000 143.635.000 118.000.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 212.780.000 147.225.000 154.875.000 143.635.000 118.000.000
Varekostnad -1.886.000 -412.000 -497.000 -433.000 -2.000.000
Lønninger -12.229.000 -4.408.000 -4.983.000 -4.670.000 -6.000.000
Avskrivning -4.679.000 -3.872.000 -4.990.000 -2.702.000 -4.000.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -209.737.000 -141.430.000 -150.484.000 -92.821.000 -102.000.000
Driftskostnader -228.531.000 -150.122.000 -160.954.000 -100.626.000 -114.000.000
Driftsresultat -15.751.000 -2.897.000 -6.079.000 43.009.000 4.000.000
Finansinntekter 14.812.000 24.187.000 17.282.000 -191.000 7.000.000
Finanskostnader -110.000 -7.617.000 -1.397.000 0 -7.000.000
Finans 14.702.000 16.570.000 15.885.000 -191.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.520.000 12.950.000 6.981.000 34.885.000 2.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.916.000 8.112.000 6.557.000 8.923.000 12.000.000
Fast eiendom 709.000 989.000 0 0 2.000.000
Maskiner anlegg 101.000 37.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.286.000 1.745.000 0
Sum varige driftsmidler 810.000 1.026.000 1.286.000 1.745.000 2.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.543.000 56.229.000 131.177.000 28.393.000 79.000.000
Sum anleggsmidler 69.269.000 65.367.000 139.020.000 39.061.000 93.000.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 42.381.000 29.304.000 39.433.000 31.076.000 0
Andre fordringer 3.078.000 5.619.000 18.564.000 40.099.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.879.000 32.482.000 13.166.000 32.790.000 0
Sum omløpsmidler 65.338.000 67.405.000 71.163.000 103.965.000 0
Sum eiendeler 134.607.000 132.772.000 210.183.000 143.026.000 93.000.000
Sum opptjent egenkapital 44.340.000 40.718.000 98.673.000 92.060.000 0
Sum egenkapital 58.253.000 50.253.000 106.422.000 98.563.000 64.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 600.000 764.000 155.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 11.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.146.000 20.972.000 64.711.000 10.043.000 0
Leverandørgjeld 67.467.000 57.915.000 33.632.000 28.882.000 0
Betalbar skatt 0 525.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.060.000 1.343.000 3.134.000 1.110.000 1.000.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.681.000 2.289.000 2.284.000 3.903.000 17.000.000
Sum kortsiktig gjeld 73.208.000 61.547.000 39.050.000 34.420.000 29.000.000
Sum gjeld og egenkapital 134.607.000 132.772.000 210.183.000 143.026.000 93.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.870.000 5.858.000 32.113.000 69.545.000 -29.000.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.8 3 0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.8 3 0
Soliditet 43.3 37.8 50.6 68.9 68.8
Resultatgrad -7.4 -2.0 -3.9 29.9 3.4
Rentedekningsgrad -143.2 -0.4 -4.4 0.6
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.7 16.0 5.3 29.9 11.8
Signatur
14.09.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex