Opera Med As
Juridisk navn:  Opera Med As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97078272
Kjærstadsletta 107 Kjærstadsletta 107 Fax:
2034 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 913727932
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.42%
Resultat  
  
-3.77%
Egenkapital  
  
23.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.503.000 3.231.000 2.993.000 2.821.000 2.898.000
Resultat: 1.431.000 1.487.000 953.000 1.421.000 1.741.000
Egenkapital: 5.875.000 4.759.000 3.422.000 2.686.000 1.592.000
Regnskap for  Opera Med As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.503.000 3.231.000 2.993.000 2.821.000 2.898.000
Driftskostnader -2.028.000 -1.705.000 -2.039.000 -1.397.000 -1.157.000
Driftsresultat 1.474.000 1.525.000 954.000 1.423.000 1.741.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -38.000 -1.000 -2.000 0
Finans -43.000 -38.000 -1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 1.431.000 1.487.000 953.000 1.421.000 1.741.000
Skattekostnad -315.000 -150.000 -217.000 -327.000 -418.000
Årsresultat 1.116.000 1.337.000 736.000 1.094.000 1.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.099.000 5.104.000 3.449.000 2.436.000 1.935.000
Sum omløpsmidler 225.000 268.000 193.000 579.000 74.000
Sum eiendeler 7.324.000 5.372.000 3.642.000 3.015.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 5.845.000 4.729.000 3.392.000 2.656.000 1.562.000
Sum egenkapital 5.875.000 4.759.000 3.422.000 2.686.000 1.592.000
Sum langsiktig gjeld 235.000 234.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 380.000 220.000 329.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 7.324.000 5.373.000 3.642.000 3.015.000 2.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.503.000 3.231.000 2.993.000 2.821.000 2.898.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.503.000 3.231.000 2.993.000 2.821.000 2.898.000
Varekostnad -1.037.000 -880.000 -990.000 -415.000 -425.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -991.000 -825.000 -1.049.000 -982.000 -732.000
Driftskostnader -2.028.000 -1.705.000 -2.039.000 -1.397.000 -1.157.000
Driftsresultat 1.474.000 1.525.000 954.000 1.423.000 1.741.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -38.000 -1.000 -2.000 0
Finans -43.000 -38.000 -1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.116.000 1.337.000 736.000 1.094.000 1.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.099.000 5.104.000 3.449.000 2.436.000 1.935.000
Sum anleggsmidler 7.099.000 5.104.000 3.449.000 2.436.000 1.935.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.000 159.000 92.000 73.000 73.000
Andre fordringer 92.000 92.000 95.000 499.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 125.000 17.000 6.000 7.000 1.000
Sum omløpsmidler 225.000 268.000 193.000 579.000 74.000
Sum eiendeler 7.324.000 5.372.000 3.642.000 3.015.000 2.009.000
Sum opptjent egenkapital 5.845.000 4.729.000 3.392.000 2.656.000 1.562.000
Sum egenkapital 5.875.000 4.759.000 3.422.000 2.686.000 1.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 235.000 234.000 0 0 0
Leverandørgjeld 383.000 129.000 2.000 2.000 0
Betalbar skatt 315.000 327.000 217.000 327.000 418.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 516.000 -77.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 380.000 220.000 329.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 7.324.000 5.373.000 3.642.000 3.015.000 2.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -989.000 -112.000 -27.000 250.000 -344.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.9 1.8 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.9 1.8 0.2
Soliditet 80.2 88.6 9 89.1 79.2
Resultatgrad 42.1 47.2 31.9 50.4 60.1
Rentedekningsgrad 34.3 40.1 9 711.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.1 28.4 26.2 47.2 86.6
Signatur
08.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex