Opera Di Setra
Juridisk navn:  Opera Di Setra
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95733688
Eiegrava 49 Eiegrava 49 Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 915622720
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/1/2015 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Myrheims Regnskapskontor Synnøve Viken Røe
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.13%
Resultat  
  
68.42%
Egenkapital  
  
-7.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 571.000 970.000 987.000
Resultat: -12.000 -38.000 -43.000
Egenkapital: 144.000 155.000 194.000
Regnskap for  Opera Di Setra
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 571.000 970.000 987.000
Driftskostnader -583.000 -1.009.000 -1.030.000
Driftsresultat -12.000 -38.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -38.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -12.000 -38.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 10.000 14.000
Sum omløpsmidler 158.000 156.000 204.000
Sum eiendeler 158.000 166.000 218.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 155.000 194.000
Sum egenkapital 144.000 155.000 194.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 11.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 166.000 219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 420.000 400.000 458.000
Andre inntekter 151.000 570.000 530.000
Driftsinntekter 571.000 970.000 987.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -392.000 -868.000 -912.000
Avskrivning -10.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -137.000 -114.000
Driftskostnader -583.000 -1.009.000 -1.030.000
Driftsresultat -12.000 -38.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -12.000 -38.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 14.000
Sum varige driftsmidler 0 10.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 10.000 14.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 60.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 158.000 96.000 95.000
Sum omløpsmidler 158.000 156.000 204.000
Sum eiendeler 158.000 166.000 218.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 155.000 194.000
Sum egenkapital 144.000 155.000 194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 11.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 11.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 158.000 166.000 219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.000 145.000 179.000
Likviditetsgrad 1 11.3 14.2 8.2
Likviditetsgrad 2 11.3 14.2 8.2
Soliditet 91.1 93.4 88.6
Resultatgrad -2.1 -3.9 -4.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -7.6 -22.9 -19.6
Signatur
09.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex