Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opera City Apartments As
Juridisk navn:  Opera City Apartments As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjølberggata 29A Kjølberggata 29A Fax:
0653 Oslo 653 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999145302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/12/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
198.21%
Egenkapital  
  
592.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 408.000 408.000 170.000 0 0
Resultat: 167.000 56.000 150.000 6.000 17.000
Egenkapital: 194.000 28.000 -29.000 -179.000 -185.000
Regnskap for  Opera City Apartments As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 408.000 408.000 170.000 0 0
Driftskostnader -17.000 -47.000 -20.000 6.000 17.000
Driftsresultat 391.000 361.000 150.000 6.000 17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -224.000 -305.000 0 0 0
Finans -224.000 -305.000 0 0 0
Resultat før skatt 167.000 56.000 150.000 6.000 17.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 167.000 56.000 150.000 6.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.696.000 9.669.000 9.669.000 0 0
Sum omløpsmidler 542.000 174.000 176.000 0 0
Sum eiendeler 10.238.000 9.843.000 9.845.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -38.000 -205.000 -261.000 -411.000 -418.000
Sum egenkapital 194.000 28.000 -29.000 -179.000 -185.000
Sum langsiktig gjeld 9.140.000 8.916.000 8.718.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 903.000 900.000 1.156.000 170.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 10.238.000 9.844.000 9.846.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 408.000 408.000 170.000 0 0
Driftsinntekter 408.000 408.000 170.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -47.000 -20.000 6.000 17.000
Driftskostnader -17.000 -47.000 -20.000 6.000 17.000
Driftsresultat 391.000 361.000 150.000 6.000 17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -224.000 -305.000 0 0 0
Finans -224.000 -305.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 167.000 56.000 150.000 6.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.669.000 9.669.000 9.669.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.669.000 9.669.000 9.669.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.696.000 9.669.000 9.669.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 68.000 170.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 542.000 106.000 6.000 0 0
Sum omløpsmidler 542.000 174.000 176.000 0 0
Sum eiendeler 10.238.000 9.843.000 9.845.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -38.000 -205.000 -261.000 -411.000 -418.000
Sum egenkapital 194.000 28.000 -29.000 -179.000 -185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.140.000 8.916.000 8.718.000 9.000 9.000
Leverandørgjeld 170.000 170.000 170.000 170.000 177.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 733.000 730.000 986.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 903.000 900.000 1.156.000 170.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 10.238.000 9.844.000 9.846.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -361.000 -726.000 -980.000 -170.000 -177.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.2 0.2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0.2 0 0
Soliditet 1.9 0.3 -0.3
Resultatgrad 95.8 88.5 88.2
Rentedekningsgrad 1.7 1.2
Gjeldsgrad 51.8 350.6 -340.5 -
Total kapitalrentabilitet 3.8 3.7 1.5 1
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex