Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Onkel Skrue Kapital AS
Juridisk navn:  Onkel Skrue Kapital AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skyttaveien 56A Skyttaveien 56A Fax:
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 989882325
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -9.000 -8.000 0
Egenkapital: 15.000 15.000 15.000 24.000 32.000
Regnskap for  Onkel Skrue Kapital AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 -9.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 0
Finans 0 0 -9.000 -8.000 0
Resultat før skatt 0 0 -9.000 -8.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -9.000 -8.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 110.000 110.000 110.000 150.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -86.000 -77.000 -68.000
Sum egenkapital 15.000 15.000 15.000 24.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95.000 95.000 95.000 126.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 109.000 109.000 149.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 -9.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 0
Finans 0 0 -9.000 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -9.000 -8.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 110.000 110.000 110.000 150.000 150.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -86.000 -86.000 -77.000 -68.000
Sum egenkapital 15.000 15.000 15.000 24.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 95.000 95.000 126.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 95.000 95.000 95.000 126.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 109.000 109.000 149.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -95.000 -95.000 -95.000 -126.000 -118.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 13.6 13.6 13.6 1 21.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 6.3 6.3 6.3 5.3 3.7
Total kapitalrentabilitet 0 0 -8.2 0 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex