Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Onkartgromt As
Juridisk navn:  Onkartgromt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41208241
Doktor Rohdes Vei 14 Doktor Rohdes Vei 14 Fax:
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 915370268
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.17%
Resultat  
  
65.83%
Egenkapital  
  
-6.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.000 133.000 249.000 297.000 107.000
Resultat: -41.000 -120.000 -113.000 -190.000 -244.000
Egenkapital: -677.000 -636.000 -516.000 -402.000 -213.000
Regnskap for  Onkartgromt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.000 133.000 249.000 297.000 107.000
Driftskostnader -71.000 -237.000 -353.000 -481.000 -349.000
Driftsresultat -26.000 -104.000 -104.000 -183.000 -243.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -10.000 -9.000 -1.000
Finans -15.000 -16.000 -9.000 -6.000 0
Resultat før skatt -41.000 -120.000 -113.000 -190.000 -244.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -120.000 -113.000 -190.000 -244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler -164.000 -127.000 104.000 109.000 52.000
Sum eiendeler -164.000 -127.000 104.000 109.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -707.000 -666.000 -546.000 -432.000 -243.000
Sum egenkapital -677.000 -636.000 -516.000 -402.000 -213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 513.000 508.000 620.000 511.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital -164.000 -128.000 104.000 109.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 133.000 48.000 97.000 44.000
Andre inntekter 0 201.000 200.000 63.000
Driftsinntekter 45.000 133.000 249.000 297.000 107.000
Varekostnad -22.000 -84.000 -48.000 -80.000 -51.000
Lønninger 0 -104.000 -237.000 -177.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -136.000 -201.000 -164.000 -121.000
Driftskostnader -71.000 -237.000 -353.000 -481.000 -349.000
Driftsresultat -26.000 -104.000 -104.000 -183.000 -243.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -10.000 -9.000 -1.000
Finans -15.000 -16.000 -9.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 -120.000 -113.000 -190.000 -244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 34.000 67.000 94.000 69.000 48.000
Kundefordringer 4.000 6.000 7.000 25.000 0
Andre fordringer 0 3.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank -203.000 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler -164.000 -127.000 104.000 109.000 52.000
Sum eiendeler -164.000 -127.000 104.000 109.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -707.000 -666.000 -546.000 -432.000 -243.000
Sum egenkapital -677.000 -636.000 -516.000 -402.000 -213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 93.000 74.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 22.000 17.000 30.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 490.000 485.000 509.000 406.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 513.000 508.000 620.000 511.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital -164.000 -128.000 104.000 109.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -677.000 -635.000 -516.000 -402.000 -213.000
Likviditetsgrad 1 -0.3 -0.3 0 0.2 0
Likviditetsgrad 2 -0.4 -0.4 0 0.1 0
Soliditet 412.8 496.9 -496.2 -368.8 -409.6
Resultatgrad -57.8 -78.2 -41.8 -61.6 -227.1
Rentedekningsgrad -1.7 -6.5 -10.4 -20.3
Gjeldsgrad -0.8 -0.8 -1.2 -1.3 -1.2
Total kapitalrentabilitet 15.9 81.3 -165.1 -465.4
Signatur
13.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.05.2015
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex