On Off Eiendom AS
Juridisk navn:  On Off Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søvikhaugen 14 Søvikhaugen 14 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990678812
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-411.39%
Egenkapital  
  
-40.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 394.000 389.000 267.000 1.915.000
Resultat: -246.000 79.000 110.000 -107.000 1.222.000
Egenkapital: 277.000 469.000 408.000 320.000 402.000
Regnskap for  On Off Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 394.000 389.000 267.000 1.915.000
Driftskostnader -83.000 -130.000 -120.000 -196.000 -369.000
Driftsresultat -83.000 263.000 269.000 71.000 1.545.000
Finansinntekter 49.000 2.000 36.000 38.000 10.000
Finanskostnader -213.000 -186.000 -195.000 -216.000 -333.000
Finans -164.000 -184.000 -159.000 -178.000 -323.000
Resultat før skatt -246.000 79.000 110.000 -107.000 1.222.000
Skattekostnad 54.000 -18.000 -22.000 24.000 -101.000
Årsresultat -192.000 62.000 88.000 -82.000 1.122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.283.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.456.000
Sum omløpsmidler 20.000 0 5.000 2.000 147.000
Sum eiendeler 4.303.000 4.436.000 4.441.000 4.438.000 4.603.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 344.000 283.000 195.000 277.000
Sum egenkapital 277.000 469.000 408.000 320.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 3.032.000 2.980.000 3.125.000 3.287.000 3.487.000
Sum kortsiktig gjeld 993.000 987.000 909.000 831.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 4.302.000 4.436.000 4.442.000 4.438.000 4.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 394.000 389.000 267.000 1.915.000
Driftsinntekter 0 394.000 389.000 267.000 1.915.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -130.000 -120.000 -196.000 -367.000
Driftskostnader -83.000 -130.000 -120.000 -196.000 -369.000
Driftsresultat -83.000 263.000 269.000 71.000 1.545.000
Finansinntekter 49.000 2.000 36.000 38.000 10.000
Finanskostnader -213.000 -186.000 -195.000 -216.000 -333.000
Finans -164.000 -184.000 -159.000 -178.000 -323.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -192.000 62.000 88.000 -82.000 1.122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.796.000 3.796.000 3.796.000 3.796.000 3.796.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.796.000 3.796.000 3.796.000 3.796.000 3.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 487.000 640.000 640.000 640.000 660.000
Sum anleggsmidler 4.283.000 4.436.000 4.436.000 4.436.000 4.456.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 89.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 0 5.000 2.000 58.000
Sum omløpsmidler 20.000 0 5.000 2.000 147.000
Sum eiendeler 4.303.000 4.436.000 4.441.000 4.438.000 4.603.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 344.000 283.000 195.000 277.000
Sum egenkapital 277.000 469.000 408.000 320.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 117.000 99.000 77.000 101.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 695.000 695.000 605.000 547.000
Sum langsiktig gjeld 3.032.000 2.980.000 3.125.000 3.287.000 3.487.000
Leverandørgjeld 58.000 40.000 0 19.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 936.000 252.000 214.000 207.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 993.000 987.000 909.000 831.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 4.302.000 4.436.000 4.442.000 4.438.000 4.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -973.000 -987.000 -904.000 -829.000 -566.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.3
Soliditet 6.4 10.6 9.2 7.2 8.7
Resultatgrad 66.8 69.2 26.6 80.7
Rentedekningsgrad -0.4 1.4 1.4 0.3 4.7
Gjeldsgrad 14.5 8.5 9.9 12.9 10.4
Total kapitalrentabilitet -0.8 6 6.9 2.5 33.8
Signatur
13.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex