Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
OMMEDAL & SØNNER AS
Juridisk navn:  Ommedal & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91137192
Sørbyveien 950 Sørbyveien 950 Fax:
3178 Våle 3178 Våle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 934033302
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/2/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Tom Christoffersen As
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10.28%
Resultat  
  
-41.6%
Egenkapital  
  
-5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 48.359.000 43.852.000 44.155.000 47.319.000 45.377.000
Resultat: 2.003.000 3.430.000 3.274.000 6.316.000 5.812.000
Egenkapital: 24.480.000 25.920.000 23.245.000 23.696.000 21.854.000
Regnskap for  OMMEDAL & SØNNER AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 48.359.000 43.852.000 44.155.000 47.319.000 45.377.000
Driftskostnader -46.036.000 -40.103.000 -40.561.000 -40.708.000 -39.276.000
Driftsresultat 2.323.000 3.750.000 3.594.000 6.611.000 6.102.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 28.000 36.000
Finanskostnader -323.000 -323.000 -323.000 -324.000 -326.000
Finans -319.000 -320.000 -320.000 -296.000 -290.000
Resultat før skatt 2.003.000 3.430.000 3.274.000 6.316.000 5.812.000
Skattekostnad -444.000 -756.000 -725.000 -1.474.000 -1.415.000
Årsresultat 1.560.000 2.675.000 2.550.000 4.842.000 4.396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.214.000 13.423.000 11.245.000 13.228.000 13.375.000
Sum omløpsmidler 33.876.000 26.012.000 30.541.000 31.746.000 27.414.000
Sum eiendeler 45.090.000 39.435.000 41.786.000 44.974.000 40.789.000
Sum opptjent egenkapital 24.380.000 25.820.000 23.145.000 23.596.000 21.754.000
Sum egenkapital 24.480.000 25.920.000 23.245.000 23.696.000 21.854.000
Sum langsiktig gjeld 6.972.000 7.134.000 7.112.000 7.443.000 7.407.000
Sum kortsiktig gjeld 13.639.000 6.382.000 11.428.000 13.835.000 11.528.000
Sum gjeld og egenkapital 45.091.000 39.436.000 41.785.000 44.974.000 40.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.202.000 43.574.000 44.078.000 47.136.000 45.054.000
Andre inntekter 156.000 278.000 78.000 182.000 323.000
Driftsinntekter 48.359.000 43.852.000 44.155.000 47.319.000 45.377.000
Varekostnad -18.713.000 -20.572.000 -19.589.000 -20.422.000 -20.636.000
Lønninger -13.200.000 -12.581.000 -10.987.000 -10.051.000 -9.351.000
Avskrivning -3.099.000 -2.776.000 -2.725.000 -2.632.000 -2.354.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.824.000 -7.984.000 -8.080.000 -7.054.000 -6.785.000
Driftskostnader -46.036.000 -40.103.000 -40.561.000 -40.708.000 -39.276.000
Driftsresultat 2.323.000 3.750.000 3.594.000 6.611.000 6.102.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 28.000 36.000
Finanskostnader -323.000 -323.000 -323.000 -324.000 -326.000
Finans -319.000 -320.000 -320.000 -296.000 -290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000 -1.000.000
Årsresultat 1.560.000 2.675.000 2.550.000 4.842.000 4.396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 10.156.000 12.273.000 9.813.000 9.486.000 8.956.000
Driftsløsøre 791.000 1.046.000 1.312.000 2.906.000 2.919.000
Sum varige driftsmidler 10.947.000 13.318.000 11.125.000 12.393.000 11.875.000
Sum finansielle anleggsmidler 267.000 105.000 120.000 835.000 1.500.000
Sum anleggsmidler 11.214.000 13.423.000 11.245.000 13.228.000 13.375.000
Varebeholdning 6.081.000 7.564.000 3.815.000 2.794.000 3.871.000
Kundefordringer 15.020.000 15.260.000 15.681.000 23.479.000 13.985.000
Andre fordringer 774.000 740.000 677.000 557.000 628.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.001.000 2.448.000 10.368.000 4.916.000 8.930.000
Sum omløpsmidler 33.876.000 26.012.000 30.541.000 31.746.000 27.414.000
Sum eiendeler 45.090.000 39.435.000 41.786.000 44.974.000 40.789.000
Sum opptjent egenkapital 24.380.000 25.820.000 23.145.000 23.596.000 21.754.000
Sum egenkapital 24.480.000 25.920.000 23.245.000 23.696.000 21.854.000
Sum avsetninger til forpliktelser 572.000 734.000 712.000 1.043.000 1.007.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.972.000 7.134.000 7.112.000 7.443.000 7.407.000
Leverandørgjeld 4.635.000 1.697.000 1.902.000 3.187.000 2.721.000
Betalbar skatt 605.000 734.000 1.055.000 1.438.000 1.357.000
Skyldig offentlige avgifter 3.848.000 2.672.000 3.975.000 4.825.000 4.397.000
Utbytte -3.000.000 0 -3.000.000 -3.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.550.000 1.279.000 1.497.000 1.386.000 2.053.000
Sum kortsiktig gjeld 13.639.000 6.382.000 11.428.000 13.835.000 11.528.000
Sum gjeld og egenkapital 45.091.000 39.436.000 41.785.000 44.974.000 40.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.237.000 19.630.000 19.113.000 17.911.000 15.886.000
Likviditetsgrad 1 2.5 4.1 2.7 2.3 2
Likviditetsgrad 2 2.0 2.9 2.3 2.1 2
Soliditet 54.3 65.7 55.6 52.7 53.6
Resultatgrad 4.8 8.6 8.1 1 13.4
Rentedekningsgrad 7.2 11.6 11.1 20.4 18.7
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.2 9.5 8.6 14.8 1
Signatur
07.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.01.2022
Den daglige leder samt av styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex