Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Omega AS
Juridisk navn:  Omega AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53775377
Kvassanesvegen 4 Kvassanesvegen 4 Fax: 53768928
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 860871912
Aksjekapital: 706.160 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.41%
Resultat  
  
45.45%
Egenkapital  
  
0.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.173.000 32.689.000 63.750.000 724.886.000 641.564.000
Resultat: 49.133.000 33.779.000 8.064.000 26.813.000 5.162.000
Egenkapital: 140.551.000 139.471.000 147.342.000 170.694.000 168.741.000
Regnskap for  Omega AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.173.000 32.689.000 63.750.000 724.886.000 641.564.000
Driftskostnader -22.083.000 -36.921.000 -61.957.000 -709.499.000 -648.878.000
Driftsresultat -3.911.000 -4.233.000 1.793.000 15.387.000 -7.314.000
Finansinntekter 57.219.000 46.076.000 8.156.000 15.525.000 13.360.000
Finanskostnader -4.176.000 -8.064.000 -1.885.000 -4.099.000 -884.000
Finans 53.043.000 38.012.000 6.271.000 11.426.000 12.476.000
Resultat før skatt 49.133.000 33.779.000 8.064.000 26.813.000 5.162.000
Skattekostnad -9.910.000 -8.369.000 -1.758.000 -9.325.000 -1.731.000
Årsresultat 39.223.000 25.410.000 6.306.000 17.488.000 3.432.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 164.945.000 163.662.000 172.701.000 168.978.000 166.764.000
Sum omløpsmidler 260.785.000 187.388.000 233.398.000 229.161.000 155.397.000
Sum eiendeler 425.730.000 351.050.000 406.099.000 398.139.000 322.161.000
Sum opptjent egenkapital 134.522.000 133.442.000 141.313.000 164.665.000 162.712.000
Sum egenkapital 140.551.000 139.471.000 147.342.000 170.694.000 168.741.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.638.000
Sum kortsiktig gjeld 285.179.000 211.579.000 258.756.000 227.445.000 149.782.000
Sum gjeld og egenkapital 425.730.000 351.050.000 406.098.000 398.139.000 322.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.173.000 32.689.000 63.750.000 724.886.000 641.564.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.173.000 32.689.000 63.750.000 724.886.000 641.564.000
Varekostnad -15.614.000 -27.547.000 -38.882.000 -326.048.000 -196.760.000
Lønninger -4.822.000 -6.848.000 -20.325.000 -356.445.000 -401.336.000
Avskrivning 0 -152.000 0 -996.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.647.000 -2.526.000 -2.598.000 -27.006.000 -49.786.000
Driftskostnader -22.083.000 -36.921.000 -61.957.000 -709.499.000 -648.878.000
Driftsresultat -3.911.000 -4.233.000 1.793.000 15.387.000 -7.314.000
Finansinntekter 57.219.000 46.076.000 8.156.000 15.525.000 13.360.000
Finanskostnader -4.176.000 -8.064.000 -1.885.000 -4.099.000 -884.000
Finans 53.043.000 38.012.000 6.271.000 11.426.000 12.476.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -23.303.000 -17.654.000 -14.123.000 -15.536.000 0
Årsresultat 39.223.000 25.410.000 6.306.000 17.488.000 3.432.000
Balanse detaljer          
Goodwill 385.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 385.000 434.000 498.000 622.000 773.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 164.560.000 163.228.000 172.202.000 168.356.000 165.992.000
Sum anleggsmidler 164.945.000 163.662.000 172.701.000 168.978.000 166.764.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.562.000 33.462.000 132.353.000 148.255.000 121.410.000
Andre fordringer 95.615.000 81.674.000 44.439.000 44.762.000 25.563.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 152.609.000 72.252.000 56.606.000 36.144.000 8.425.000
Sum omløpsmidler 260.785.000 187.388.000 233.398.000 229.161.000 155.397.000
Sum eiendeler 425.730.000 351.050.000 406.099.000 398.139.000 322.161.000
Sum opptjent egenkapital 134.522.000 133.442.000 141.313.000 164.665.000 162.712.000
Sum egenkapital 140.551.000 139.471.000 147.342.000 170.694.000 168.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.638.000
Leverandørgjeld 3.411.000 10.852.000 109.662.000 17.169.000 24.875.000
Betalbar skatt 10.561.000 7.553.000 0 3.614.000 812.000
Skyldig offentlige avgifter 824.000 403.000 859.000 40.960.000 26.564.000
Utbytte -23.303.000 -17.654.000 -14.123.000 -15.536.000 0
Annen kortsiktig gjeld 246.941.000 174.107.000 129.116.000 145.263.000 96.651.000
Sum kortsiktig gjeld 285.179.000 211.579.000 258.756.000 227.445.000 149.782.000
Sum gjeld og egenkapital 425.730.000 351.050.000 406.098.000 398.139.000 322.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.394.000 -24.191.000 -25.358.000 1.716.000 5.615.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1 1
Soliditet 33.0 39.7 36.3 42.9 52.4
Resultatgrad -21.5 -12.9 2.8 2.1 -1.1
Rentedekningsgrad -0.9 -0.5 1 3.8 -8.3
Gjeldsgrad 2.0 1.5 1.8 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.5 11.9 2.4 7.8 1.9
Signatur
05.01.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.01.2021
Prokura
Helgeland Kjell Tore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex