Oluf Lorentzen AS
Juridisk navn:  Oluf Lorentzen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23142500
Postboks 244 Toveien 22 Fax: 23142510
1541 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 942535937
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 99
Etableringsdato: 11/14/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.43%
Resultat  
  
303.67%
Egenkapital  
  
36.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 741.549.000 626.136.000 569.802.000 549.411.000 555.098.000
Resultat: 18.442.000 -9.055.000 -20.353.000 7.447.000 16.882.000
Egenkapital: 86.460.000 63.182.000 70.270.000 86.328.000 83.134.000
Regnskap for  Oluf Lorentzen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 741.549.000 626.136.000 569.802.000 549.411.000 555.098.000
Driftskostnader -722.749.000 -634.583.000 -590.391.000 -542.137.000 -538.191.000
Driftsresultat 18.801.000 -8.447.000 -20.590.000 7.274.000 16.906.000
Finansinntekter 233.000 335.000 244.000 267.000 192.000
Finanskostnader -592.000 -944.000 -7.000 -94.000 -215.000
Finans -359.000 -609.000 237.000 173.000 -23.000
Resultat før skatt 18.442.000 -9.055.000 -20.353.000 7.447.000 16.882.000
Skattekostnad -4.134.000 1.967.000 4.294.000 -1.972.000 -4.374.000
Årsresultat 14.308.000 -7.087.000 -16.059.000 5.475.000 12.509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.867.000 34.042.000 21.467.000 18.001.000 18.320.000
Sum omløpsmidler 164.383.000 156.491.000 156.875.000 173.057.000 173.901.000
Sum eiendeler 196.250.000 190.533.000 178.342.000 191.058.000 192.221.000
Sum opptjent egenkapital 85.960.000 62.682.000 69.770.000 85.828.000 82.634.000
Sum egenkapital 86.460.000 63.182.000 70.270.000 86.328.000 83.134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.790.000 127.351.000 108.072.000 104.730.000 109.087.000
Sum gjeld og egenkapital 196.250.000 190.533.000 178.342.000 191.058.000 192.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 740.644.000 625.180.000 568.971.000 549.176.000 554.330.000
Andre inntekter 905.000 956.000 831.000 235.000 767.000
Driftsinntekter 741.549.000 626.136.000 569.802.000 549.411.000 555.098.000
Varekostnad -527.441.000 -458.138.000 -422.674.000 -385.173.000 -387.590.000
Lønninger -68.639.000 -68.212.000 -65.484.000 -65.397.000 -66.230.000
Avskrivning -6.257.000 -5.740.000 -3.843.000 -3.623.000 -3.714.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.412.000 -102.493.000 -98.390.000 -87.944.000 -80.657.000
Driftskostnader -722.749.000 -634.583.000 -590.391.000 -542.137.000 -538.191.000
Driftsresultat 18.801.000 -8.447.000 -20.590.000 7.274.000 16.906.000
Finansinntekter 233.000 335.000 244.000 267.000 192.000
Finanskostnader -592.000 -944.000 -7.000 -94.000 -215.000
Finans -359.000 -609.000 237.000 173.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 -2.280.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 14.308.000 -7.087.000 -16.059.000 5.475.000 12.509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.279.000 9.018.000 7.201.000 3.057.000 2.853.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.678.000 19.313.000 9.356.000 10.035.000 10.717.000
Sum varige driftsmidler 17.678.000 19.313.000 9.356.000 10.035.000 10.717.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.910.000 5.710.000 4.910.000 4.910.000 4.750.000
Sum anleggsmidler 31.867.000 34.042.000 21.467.000 18.001.000 18.320.000
Varebeholdning 45.100.000 56.170.000 61.500.000 55.760.000 49.200.000
Kundefordringer 72.272.000 50.805.000 42.917.000 55.187.000 53.358.000
Andre fordringer 26.799.000 14.362.000 27.940.000 33.738.000 39.800.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.212.000 35.154.000 24.518.000 28.372.000 31.543.000
Sum omløpsmidler 164.383.000 156.491.000 156.875.000 173.057.000 173.901.000
Sum eiendeler 196.250.000 190.533.000 178.342.000 191.058.000 192.221.000
Sum opptjent egenkapital 85.960.000 62.682.000 69.770.000 85.828.000 82.634.000
Sum egenkapital 86.460.000 63.182.000 70.270.000 86.328.000 83.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 72.755.000 60.581.000 54.263.000 77.147.000 58.834.000
Betalbar skatt 0 0 1.606.000 4.222.000
Skyldig offentlige avgifter 20.398.000 20.347.000 16.475.000 16.745.000 8.847.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.637.000 46.423.000 37.333.000 9.232.000 37.184.000
Sum kortsiktig gjeld 109.790.000 127.351.000 108.072.000 104.730.000 109.087.000
Sum gjeld og egenkapital 196.250.000 190.533.000 178.342.000 191.058.000 192.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.593.000 29.140.000 48.803.000 68.327.000 64.814.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.5 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.9 1.1 1.1
Soliditet 44.1 33.2 39.4 45.2 43.2
Resultatgrad 2.5 -1.3 -3.6 1.3 3
Rentedekningsgrad 31.8 -8.9 -2941.4 77.4 78.6
Gjeldsgrad 1.3 2 1.5 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.7 -4.3 -11.4 3.9 8.9
Signatur
16.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV MINST EN SKAL VÆRE VALGT AV
AKSJONÆRENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex