Olsen & Wallum As
Juridisk navn:  Olsen & Wallum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41287341
Pindsleveien 8 Pindsleveien 8 Fax:
3221 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915367887
Aksjekapital: 129.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Regnskapsfører: Online Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.21%
Resultat  
  
-3162%
Egenkapital  
  
-801.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.120.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000 14.857.000
Resultat: -3.262.000 -100.000 -557.000 222.000 864.000
Egenkapital: -2.800.000 399.000 478.000 914.000 746.000
Regnskap for  Olsen & Wallum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.120.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000 14.857.000
Driftskostnader -23.320.000 -18.114.000 -15.300.000 -12.203.000 -13.976.000
Driftsresultat -3.200.000 -24.000 -514.000 264.000 882.000
Finansinntekter 1.000 14.000 2.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -77.000 -57.000 -43.000 -18.000
Finans -61.000 -76.000 -43.000 -41.000 -17.000
Resultat før skatt -3.262.000 -100.000 -557.000 222.000 864.000
Skattekostnad -137.000 21.000 121.000 -54.000 -217.000
Årsresultat -3.399.000 -79.000 -436.000 168.000 648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 712.000 1.167.000 1.174.000 610.000 516.000
Sum omløpsmidler 5.222.000 5.107.000 3.584.000 3.360.000 3.829.000
Sum eiendeler 5.934.000 6.274.000 4.758.000 3.970.000 4.345.000
Sum opptjent egenkapital -3.032.000 367.000 446.000 882.000 714.000
Sum egenkapital -2.800.000 399.000 478.000 914.000 746.000
Sum langsiktig gjeld 1.880.000 2.020.000 1.092.000 346.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 6.854.000 3.855.000 3.187.000 2.711.000 3.229.000
Sum gjeld og egenkapital 5.934.000 6.274.000 4.757.000 3.971.000 4.346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.087.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000 14.857.000
Andre inntekter 33.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.120.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000 14.857.000
Varekostnad -11.353.000 -7.389.000 -5.842.000 -5.302.000 -7.466.000
Lønninger -9.988.000 -8.574.000 -7.809.000 -5.708.000 -5.291.000
Avskrivning -302.000 -356.000 -214.000 -186.000 -130.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.677.000 -1.795.000 -1.435.000 -1.007.000 -1.089.000
Driftskostnader -23.320.000 -18.114.000 -15.300.000 -12.203.000 -13.976.000
Driftsresultat -3.200.000 -24.000 -514.000 264.000 882.000
Finansinntekter 1.000 14.000 2.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -77.000 -57.000 -43.000 -18.000
Finans -61.000 -76.000 -43.000 -41.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.399.000 -79.000 -436.000 168.000 648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 117.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 712.000 1.029.000 1.057.000 610.000 516.000
Sum varige driftsmidler 712.000 1.029.000 1.057.000 610.000 516.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 712.000 1.167.000 1.174.000 610.000 516.000
Varebeholdning 651.000 901.000 599.000 350.000 192.000
Kundefordringer 3.423.000 3.019.000 2.269.000 2.059.000 3.019.000
Andre fordringer 1.041.000 810.000 576.000 443.000 231.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 377.000 525.000 508.000 387.000
Sum omløpsmidler 5.222.000 5.107.000 3.584.000 3.360.000 3.829.000
Sum eiendeler 5.934.000 6.274.000 4.758.000 3.970.000 4.345.000
Sum opptjent egenkapital -3.032.000 367.000 446.000 882.000 714.000
Sum egenkapital -2.800.000 399.000 478.000 914.000 746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.880.000 2.020.000 1.092.000 346.000 371.000
Leverandørgjeld 2.665.000 761.000 928.000 885.000 1.358.000
Betalbar skatt 0 0 65.000 219.000
Skyldig offentlige avgifter 1.050.000 1.181.000 834.000 713.000 685.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.139.000 1.912.000 1.425.000 1.048.000 966.000
Sum kortsiktig gjeld 6.854.000 3.855.000 3.187.000 2.711.000 3.229.000
Sum gjeld og egenkapital 5.934.000 6.274.000 4.757.000 3.971.000 4.346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.632.000 1.252.000 397.000 649.000 600.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 0.9 1.1 1.1
Soliditet -47.2 6.4 1 2 17.2
Resultatgrad -15.9 -0.1 -3.5 2.1 5.9
Rentedekningsgrad -52.5 -0.3 6.1 4
Gjeldsgrad -3.1 14.7 9 3.3 4.8
Total kapitalrentabilitet -53.9 -0.4 -10.5 6.7 20.3
Signatur
05.08.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex