Olsen & Wallum As
Juridisk navn:  Olsen & Wallum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41287341
Pindsleveien 8 Pindsleveien 8 Fax:
3221 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915367887
Aksjekapital: 129.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Online Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18%
Resultat  
  
126.76%
Egenkapital  
  
66.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.499.000 20.120.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000
Resultat: 873.000 -3.262.000 -100.000 -557.000 222.000
Egenkapital: -926.000 -2.800.000 399.000 478.000 914.000
Regnskap for  Olsen & Wallum As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.499.000 20.120.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000
Driftskostnader -15.538.000 -23.320.000 -18.114.000 -15.300.000 -12.203.000
Driftsresultat 962.000 -3.200.000 -24.000 -514.000 264.000
Finansinntekter 7.000 1.000 14.000 2.000
Finanskostnader -96.000 -61.000 -77.000 -57.000 -43.000
Finans -89.000 -61.000 -76.000 -43.000 -41.000
Resultat før skatt 873.000 -3.262.000 -100.000 -557.000 222.000
Skattekostnad -137.000 21.000 121.000 -54.000
Årsresultat 873.000 -3.399.000 -79.000 -436.000 168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 712.000 1.167.000 1.174.000 610.000
Sum omløpsmidler 3.155.000 5.222.000 5.107.000 3.584.000 3.360.000
Sum eiendeler 3.457.000 5.934.000 6.274.000 4.758.000 3.970.000
Sum opptjent egenkapital -2.159.000 -3.032.000 367.000 446.000 882.000
Sum egenkapital -926.000 -2.800.000 399.000 478.000 914.000
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 1.880.000 2.020.000 1.092.000 346.000
Sum kortsiktig gjeld 3.050.000 6.854.000 3.855.000 3.187.000 2.711.000
Sum gjeld og egenkapital 3.457.000 5.934.000 6.274.000 4.757.000 3.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.204.000 20.087.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000
Andre inntekter 295.000 33.000 0 0 0
Driftsinntekter 16.499.000 20.120.000 18.092.000 14.787.000 12.467.000
Varekostnad -6.019.000 -11.353.000 -7.389.000 -5.842.000 -5.302.000
Lønninger -7.121.000 -9.988.000 -8.574.000 -7.809.000 -5.708.000
Avskrivning -109.000 -302.000 -356.000 -214.000 -186.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.289.000 -1.677.000 -1.795.000 -1.435.000 -1.007.000
Driftskostnader -15.538.000 -23.320.000 -18.114.000 -15.300.000 -12.203.000
Driftsresultat 962.000 -3.200.000 -24.000 -514.000 264.000
Finansinntekter 7.000 1.000 14.000 2.000
Finanskostnader -96.000 -61.000 -77.000 -57.000 -43.000
Finans -89.000 -61.000 -76.000 -43.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 873.000 -3.399.000 -79.000 -436.000 168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 117.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 302.000 712.000 1.029.000 1.057.000 610.000
Sum varige driftsmidler 302.000 712.000 1.029.000 1.057.000 610.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 302.000 712.000 1.167.000 1.174.000 610.000
Varebeholdning 158.000 651.000 901.000 599.000 350.000
Kundefordringer 2.086.000 3.423.000 3.019.000 2.269.000 2.059.000
Andre fordringer 443.000 1.041.000 810.000 576.000 443.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 468.000 107.000 377.000 525.000 508.000
Sum omløpsmidler 3.155.000 5.222.000 5.107.000 3.584.000 3.360.000
Sum eiendeler 3.457.000 5.934.000 6.274.000 4.758.000 3.970.000
Sum opptjent egenkapital -2.159.000 -3.032.000 367.000 446.000 882.000
Sum egenkapital -926.000 -2.800.000 399.000 478.000 914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 1.880.000 2.020.000 1.092.000 346.000
Leverandørgjeld 667.000 2.665.000 761.000 928.000 885.000
Betalbar skatt 0 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 939.000 1.050.000 1.181.000 834.000 713.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.445.000 3.139.000 1.912.000 1.425.000 1.048.000
Sum kortsiktig gjeld 3.050.000 6.854.000 3.855.000 3.187.000 2.711.000
Sum gjeld og egenkapital 3.457.000 5.934.000 6.274.000 4.757.000 3.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000 -1.632.000 1.252.000 397.000 649.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1.3 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 1.1 0.9 1.1
Soliditet -26.8 -47.2 6.4 1 2
Resultatgrad 5.8 -15.9 -0.1 -3.5 2.1
Rentedekningsgrad 10.0 -52.5 -0.3 6.1
Gjeldsgrad -4.7 -3.1 14.7 9 3.3
Total kapitalrentabilitet 28.0 -53.9 -0.4 -10.5 6.7
Signatur
04.04.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.04.2022
Prokura
Brog Løvstad Ann-Chatrine
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex