Olsen & Fardal AS
Juridisk navn:  Olsen & Fardal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92601930
Austesundvegen 32A Austesundvegen 32A Fax:
5938 Sæbøvågen 5938 Sæbøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 992314893
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
22.47%
Resultat  
  
764.15%
Egenkapital  
  
14.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.143.000 3.383.000 3.343.000 3.044.000 2.735.000
Resultat: 352.000 -53.000 4.000 273.000 298.000
Egenkapital: 597.000 522.000 575.000 571.000 344.000
Regnskap for  Olsen & Fardal AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.143.000 3.383.000 3.343.000 3.044.000 2.735.000
Driftskostnader -3.783.000 -3.423.000 -3.329.000 -2.763.000 -2.436.000
Driftsresultat 360.000 -40.000 13.000 282.000 299.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -13.000 -15.000 -10.000 -1.000
Finans -8.000 -13.000 -10.000 -10.000 -1.000
Resultat før skatt 352.000 -53.000 4.000 273.000 298.000
Skattekostnad -77.000 0 0 -46.000 -70.000
Årsresultat 275.000 -53.000 4.000 227.000 228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 350.000 463.000 406.000 39.000
Sum omløpsmidler 1.506.000 1.168.000 1.199.000 887.000 846.000
Sum eiendeler 1.741.000 1.518.000 1.662.000 1.293.000 885.000
Sum opptjent egenkapital 493.000 418.000 471.000 467.000 240.000
Sum egenkapital 597.000 522.000 575.000 571.000 344.000
Sum langsiktig gjeld 165.000 255.000 348.000 241.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 980.000 741.000 740.000 482.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.742.000 1.518.000 1.663.000 1.294.000 885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.143.000 3.383.000 3.350.000 3.016.000 2.735.000
Andre inntekter 0 -7.000 28.000 0
Driftsinntekter 4.143.000 3.383.000 3.343.000 3.044.000 2.735.000
Varekostnad -1.053.000 -740.000 -787.000 -989.000 -717.000
Lønninger -2.312.000 -2.173.000 -1.998.000 -1.339.000 -1.364.000
Avskrivning -115.000 -145.000 -138.000 -81.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -365.000 -406.000 -354.000 -323.000
Driftskostnader -3.783.000 -3.423.000 -3.329.000 -2.763.000 -2.436.000
Driftsresultat 360.000 -40.000 13.000 282.000 299.000
Finansinntekter 1.000 0 5.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -13.000 -15.000 -10.000 -1.000
Finans -8.000 -13.000 -10.000 -10.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 275.000 -53.000 4.000 227.000 228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 227.000 335.000 443.000 406.000 39.000
Sum varige driftsmidler 235.000 350.000 463.000 406.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 235.000 350.000 463.000 406.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 351.000 392.000 284.000 161.000 15.000
Andre fordringer 17.000 18.000 16.000 19.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.138.000 759.000 900.000 707.000 820.000
Sum omløpsmidler 1.506.000 1.168.000 1.199.000 887.000 846.000
Sum eiendeler 1.741.000 1.518.000 1.662.000 1.293.000 885.000
Sum opptjent egenkapital 493.000 418.000 471.000 467.000 240.000
Sum egenkapital 597.000 522.000 575.000 571.000 344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 165.000 255.000 348.000 241.000 16.000
Leverandørgjeld 13.000 78.000 73.000 98.000 73.000
Betalbar skatt 77.000 0 0 46.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 296.000 312.000 331.000 211.000 202.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 351.000 335.000 127.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 980.000 741.000 740.000 482.000 525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.742.000 1.518.000 1.663.000 1.294.000 885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 526.000 427.000 459.000 405.000 321.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.6 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.6 1.8 1.6
Soliditet 34.3 34.4 34.6 44.1 38.9
Resultatgrad 8.7 -1.2 0.4 9.3 10.9
Rentedekningsgrad 40.0 -3.1 0.9 28.2 2
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.9 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 20.7 -2.6 1.1 21.8 33.8
Signatur
24.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2012
Daglig leder og styrets leder hver
For seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex