Oliv Løkensgard Bakkeplass
Juridisk navn:  Oliv Løkensgard Bakkeplass
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32081199
Torget 2 Torget 2 Fax: 32083279
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 962832814
Aksjekapital: 164 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.72%
Resultat  
  
1.92%
Egenkapital  
  
-505.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 915.000 931.000 925.000 961.000 992.000
Resultat: 743.000 729.000 734.000 741.000 779.000
Egenkapital: -115.000 -19.000 304.000 -98.000 150.000
Regnskap for  Oliv Løkensgard Bakkeplass
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 915.000 931.000 925.000 961.000 992.000
Driftskostnader -172.000 -203.000 -194.000 -221.000 -213.000
Driftsresultat 743.000 729.000 731.000 740.000 779.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0
Resultat før skatt 743.000 729.000 734.000 741.000 779.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 743.000 729.000 734.000 741.000 779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 87.000 172.000 512.000 129.000 367.000
Sum eiendeler 87.000 172.000 512.000 129.000 367.000
Sum opptjent egenkapital -115.000 -19.000 304.000 -98.000 150.000
Sum egenkapital -115.000 -19.000 304.000 -98.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 202.000 191.000 207.000 227.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 172.000 511.000 129.000 367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 915.000 931.000 925.000 961.000 992.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 915.000 931.000 925.000 961.000 992.000
Varekostnad -12.000 -44.000 -17.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -159.000 -177.000 -221.000 -213.000
Driftskostnader -172.000 -203.000 -194.000 -221.000 -213.000
Driftsresultat 743.000 729.000 731.000 740.000 779.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 743.000 729.000 734.000 741.000 779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 37.000 7.000
Andre fordringer 33.000 32.000 30.000 35.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 140.000 482.000 57.000 324.000
Sum omløpsmidler 87.000 172.000 512.000 129.000 367.000
Sum eiendeler 87.000 172.000 512.000 129.000 367.000
Sum opptjent egenkapital -115.000 -19.000 304.000 -98.000 150.000
Sum egenkapital -115.000 -19.000 304.000 -98.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 7.000 19.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 197.000 189.000 196.000 203.000 211.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 191.000 207.000 227.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 172.000 511.000 129.000 367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -115.000 -19.000 305.000 -98.000 150.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 2.5 0.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 2.5 0.6 1.7
Soliditet -132.2 59.5 40.9
Resultatgrad 81.2 78.3 7 7 78.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -10.1 0.7 -2.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 854.0 423.8 143.4 575.2 212.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex