Ole & Kenneth Eiendom AS
Juridisk navn:  Ole & Kenneth Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51657599
Blåfjørvegen 18 Blåfjørvegen 18 Fax:
4053 Ræge 4053 Ræge
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 983984215
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/29/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.06%
Resultat  
  
-251.94%
Egenkapital  
  
-32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.358.000 2.288.000 2.195.000 2.106.000 1.535.000
Resultat: -430.000 283.000 102.000 520.000 1.086.000
Egenkapital: 1.568.000 2.306.000 2.789.000 3.721.000 3.333.000
Regnskap for  Ole & Kenneth Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.358.000 2.288.000 2.195.000 2.106.000 1.535.000
Driftskostnader -1.456.000 -1.300.000 -1.140.000 -1.385.000 -1.843.000
Driftsresultat 902.000 988.000 1.054.000 721.000 -308.000
Finansinntekter 41.000 58.000 44.000 146.000 1.759.000
Finanskostnader -1.374.000 -763.000 -996.000 -348.000 -366.000
Finans -1.333.000 -705.000 -952.000 -202.000 1.393.000
Resultat før skatt -430.000 283.000 102.000 520.000 1.086.000
Skattekostnad 92.000 -66.000 -33.000 -132.000 -37.000
Årsresultat -338.000 217.000 68.000 388.000 1.048.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.574.000 9.972.000 10.261.000 10.688.000 11.286.000
Sum omløpsmidler 7.619.000 7.545.000 7.726.000 6.665.000 5.959.000
Sum eiendeler 17.193.000 17.517.000 17.987.000 17.353.000 17.245.000
Sum opptjent egenkapital 1.468.000 2.206.000 2.689.000 3.621.000 3.233.000
Sum egenkapital 1.568.000 2.306.000 2.789.000 3.721.000 3.333.000
Sum langsiktig gjeld 15.089.000 14.279.000 14.031.000 13.519.000 13.747.000
Sum kortsiktig gjeld 537.000 931.000 1.168.000 114.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 17.194.000 17.516.000 17.988.000 17.354.000 17.246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.358.000 2.288.000 2.195.000 2.106.000 1.535.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.358.000 2.288.000 2.195.000 2.106.000 1.535.000
Varekostnad -13.000 0 0 0
Lønninger -716.000 -613.000 -432.000 -501.000 -264.000
Avskrivning -443.000 -451.000 -458.000 -466.000 -442.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -223.000 -250.000 -418.000 -1.137.000
Driftskostnader -1.456.000 -1.300.000 -1.140.000 -1.385.000 -1.843.000
Driftsresultat 902.000 988.000 1.054.000 721.000 -308.000
Finansinntekter 41.000 58.000 44.000 146.000 1.759.000
Finanskostnader -1.374.000 -763.000 -996.000 -348.000 -366.000
Finans -1.333.000 -705.000 -952.000 -202.000 1.393.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -700.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat -338.000 217.000 68.000 388.000 1.048.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 166.000 123.000 91.000 223.000
Fast eiendom 8.535.000 8.968.000 9.280.000 9.708.000 10.144.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 64.000 86.000 116.000 146.000
Sum varige driftsmidler 8.590.000 9.033.000 9.366.000 9.824.000 10.290.000
Sum finansielle anleggsmidler 773.000 773.000 773.000 773.000 773.000
Sum anleggsmidler 9.574.000 9.972.000 10.261.000 10.688.000 11.286.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 0 0 0
Andre fordringer 81.000 10.000 17.000 23.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.538.000 7.491.000 7.709.000 6.642.000 5.913.000
Sum omløpsmidler 7.619.000 7.545.000 7.726.000 6.665.000 5.959.000
Sum eiendeler 17.193.000 17.517.000 17.987.000 17.353.000 17.245.000
Sum opptjent egenkapital 1.468.000 2.206.000 2.689.000 3.621.000 3.233.000
Sum egenkapital 1.568.000 2.306.000 2.789.000 3.721.000 3.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.089.000 14.279.000 14.031.000 13.519.000 13.747.000
Leverandørgjeld 4.000 0 18.000 13.000 28.000
Betalbar skatt 109.000 65.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 50.000 29.000 40.000 104.000
Utbytte -400.000 -700.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 73.000 56.000 60.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 537.000 931.000 1.168.000 114.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 17.194.000 17.516.000 17.988.000 17.354.000 17.246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.082.000 6.614.000 6.558.000 6.551.000 5.793.000
Likviditetsgrad 1 14.2 8.1 6.6 58.5 35.9
Likviditetsgrad 2 14.2 8.1 6.6 58.5 35.9
Soliditet 9.1 13.2 15.5 21.4 19.3
Resultatgrad 38.3 43.2 4 34.2 -20.1
Rentedekningsgrad 0.7 1.3 1.1 2.1 -0.8
Gjeldsgrad 10.0 6.6 5.4 3.7 4.2
Total kapitalrentabilitet 5.5 6 6.1 5 8.4
Signatur
03.03.2021
HVER FOR SEG.
SIGNATUR
SOLA KENNETH
SIGNATUR
SOLA OLE
Prokurister
03.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex