Ole & Co As
Juridisk navn:  Ole & Co As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strykerveien 9 Strykerveien 9 Fax:
1658 Torp 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 922393850
Aksjekapital: 3.045.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Alliance Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-305.79%
Egenkapital  
  
-593.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 4.349.000 0
Resultat: -2.735.000 -674.000
Egenkapital: -3.370.000 -486.000
Regnskap for  Ole & Co As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 4.349.000 0
Driftskostnader -5.785.000 -655.000
Driftsresultat -1.436.000 -655.000
Finansinntekter 32.000 23.000
Finanskostnader -1.331.000 -42.000
Finans -1.299.000 -19.000
Resultat før skatt -2.735.000 -674.000
Skattekostnad -148.000 148.000
Årsresultat -2.884.000 -526.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.099.000 26.989.000
Sum omløpsmidler 11.731.000 11.931.000
Sum eiendeler 39.830.000 38.920.000
Sum opptjent egenkapital -3.409.000 -526.000
Sum egenkapital -3.370.000 -486.000
Sum langsiktig gjeld 39.436.000 38.916.000
Sum kortsiktig gjeld 3.764.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 39.830.000 38.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 4.349.000 0
Driftsinntekter 4.349.000 0
Varekostnad -5.079.000 -8.000
Lønninger -212.000 -310.000
Avskrivning -20.000 -4.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -474.000 -333.000
Driftskostnader -5.785.000 -655.000
Driftsresultat -1.436.000 -655.000
Finansinntekter 32.000 23.000
Finanskostnader -1.331.000 -42.000
Finans -1.299.000 -19.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.884.000 -526.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 148.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 93.000 54.000
Sum varige driftsmidler 93.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.006.000 26.787.000
Sum anleggsmidler 28.099.000 26.989.000
Varebeholdning 11.492.000 11.807.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 29.000 24.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 210.000 100.000
Sum omløpsmidler 11.731.000 11.931.000
Sum eiendeler 39.830.000 38.920.000
Sum opptjent egenkapital -3.409.000 -526.000
Sum egenkapital -3.370.000 -486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 39.436.000 38.916.000
Leverandørgjeld 30.000 414.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 47.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.711.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 3.764.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 39.830.000 38.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.967.000 11.441.000
Likviditetsgrad 1 3.1 24.
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3
Soliditet -8.5 -1.2
Resultatgrad -33.0
Rentedekningsgrad -1.1 -15.6
Gjeldsgrad -12.8 -81.1
Total kapitalrentabilitet -3.5 -1.6
Signatur
20.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex