Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ole Ringdal AS
Juridisk navn:  Ole Ringdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70269100
Hellesyltvegen 50 Hellesyltvegen 50 Fax: 70269111
6218 Hellesylt 6218 Hellesylt
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 915398251
Aksjekapital: 755.700 NOK
Antall ansatte: 127
Etableringsdato: 6/1/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.02%
Resultat  
  
275.17%
Egenkapital  
  
12.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 188.669.000 169.942.000 155.881.000 153.789.000 142.217.000
Resultat: 19.494.000 5.196.000 8.104.000 3.978.000 16.746.000
Egenkapital: 160.618.000 143.156.000 139.649.000 131.979.000 128.877.000
Regnskap for  Ole Ringdal AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 188.669.000 169.942.000 155.881.000 153.789.000 142.217.000
Driftskostnader -179.629.000 -163.202.000 -155.034.000 -150.304.000 -133.044.000
Driftsresultat 9.038.000 6.740.000 848.000 3.484.000 9.172.000
Finansinntekter 11.185.000 -700.000 8.171.000 1.431.000 8.509.000
Finanskostnader -730.000 -844.000 -915.000 -937.000 -935.000
Finans 10.455.000 -1.544.000 7.256.000 494.000 7.574.000
Resultat før skatt 19.494.000 5.196.000 8.104.000 3.978.000 16.746.000
Skattekostnad -2.033.000 -1.689.000 -434.000 -875.000 -2.533.000
Årsresultat 17.462.000 3.507.000 7.670.000 3.102.000 14.213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.095.000 48.394.000 53.804.000 56.787.000 34.899.000
Sum omløpsmidler 134.649.000 120.007.000 113.898.000 110.634.000 134.515.000
Sum eiendeler 186.744.000 168.401.000 167.702.000 167.421.000 169.414.000
Sum opptjent egenkapital 159.862.000 142.401.000 138.893.000 131.224.000 128.121.000
Sum egenkapital 160.618.000 143.156.000 139.649.000 131.979.000 128.877.000
Sum langsiktig gjeld 9.656.000 10.121.000 17.665.000 21.208.000 21.318.000
Sum kortsiktig gjeld 16.471.000 15.124.000 10.388.000 14.234.000 19.219.000
Sum gjeld og egenkapital 186.745.000 168.402.000 167.702.000 167.422.000 169.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 188.499.000 169.942.000 155.696.000 153.621.000 142.097.000
Andre inntekter 170.000 185.000 169.000 120.000
Driftsinntekter 188.669.000 169.942.000 155.881.000 153.789.000 142.217.000
Varekostnad -120.079.000 -105.158.000 -99.170.000 -94.684.000 -87.418.000
Lønninger -39.517.000 -36.273.000 -36.084.000 -34.133.000 -31.752.000
Avskrivning -6.624.000 -6.224.000 -6.194.000 -3.969.000 -2.251.000
Nedskrivning 0 -5.500.000 0
Andre driftskostnader -16.294.000 -14.026.000 -14.832.000 -12.054.000 -11.823.000
Driftskostnader -179.629.000 -163.202.000 -155.034.000 -150.304.000 -133.044.000
Driftsresultat 9.038.000 6.740.000 848.000 3.484.000 9.172.000
Finansinntekter 11.185.000 -700.000 8.171.000 1.431.000 8.509.000
Finanskostnader -730.000 -844.000 -915.000 -937.000 -935.000
Finans 10.455.000 -1.544.000 7.256.000 494.000 7.574.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 17.462.000 3.507.000 7.670.000 3.102.000 14.213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.080.000 2.151.000 2.055.000 2.177.000 1.600.000
Fast eiendom 24.731.000 27.106.000 29.480.000 29.457.000 1.336.000
Maskiner anlegg 24.573.000 18.452.000 21.175.000 24.024.000 5.255.000
Driftsløsøre 544.000 419.000 671.000 698.000 878.000
Sum varige driftsmidler 49.849.000 45.976.000 51.325.000 54.180.000 32.869.000
Sum finansielle anleggsmidler 167.000 267.000 423.000 430.000 430.000
Sum anleggsmidler 52.095.000 48.394.000 53.804.000 56.787.000 34.899.000
Varebeholdning 18.070.000 10.787.000 11.520.000 11.166.000 9.167.000
Kundefordringer 14.721.000 8.322.000 9.604.000 15.958.000 12.458.000
Andre fordringer 700.000 1.298.000 307.000 214.000 135.000
Sum investeringer 61.478.000 51.293.000 54.601.000 48.348.000 54.024.000
Kasse, bank 39.679.000 48.308.000 37.866.000 34.948.000 58.731.000
Sum omløpsmidler 134.649.000 120.007.000 113.898.000 110.634.000 134.515.000
Sum eiendeler 186.744.000 168.401.000 167.702.000 167.421.000 169.414.000
Sum opptjent egenkapital 159.862.000 142.401.000 138.893.000 131.224.000 128.121.000
Sum egenkapital 160.618.000 143.156.000 139.649.000 131.979.000 128.877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.656.000 10.121.000 17.665.000 21.208.000 21.318.000
Leverandørgjeld 3.275.000 2.894.000 294.000 3.284.000 10.784.000
Betalbar skatt 1.961.000 1.784.000 312.000 1.453.000 2.424.000
Skyldig offentlige avgifter 7.246.000 6.751.000 4.712.000 5.486.000 2.493.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.989.000 3.694.000 5.070.000 4.012.000 3.518.000
Sum kortsiktig gjeld 16.471.000 15.124.000 10.388.000 14.234.000 19.219.000
Sum gjeld og egenkapital 186.745.000 168.402.000 167.702.000 167.422.000 169.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.178.000 104.883.000 103.510.000 96.400.000 115.296.000
Likviditetsgrad 1 8.2 7.9 11 7 7
Likviditetsgrad 2 7.1 7.2 9.9 7 6.5
Soliditet 86.0 85.0 83.3 78.8 76.1
Resultatgrad 4.8 4.0 0.5 2.3 6.4
Rentedekningsgrad 12.4 8.0 0.9 3.7 9.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.8 3.6 5.4 2.9 10.4
Signatur
12.08.2021
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.08.2006
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex