Ole Aas AS
Juridisk navn:  Ole Aas AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73883355
Postboks 71 Nordre Gate 9 Fax: 73883366
7400 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 910050702
Aksjekapital: 720.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/1/1874 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.84%
Resultat  
  
22.7%
Egenkapital  
  
7.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.269.000 6.618.000 8.833.000 13.693.000 14.280.000
Resultat: 519.000 423.000 662.000 -16.000 227.000
Egenkapital: 5.907.000 5.519.000 5.184.000 4.522.000 4.550.000
Regnskap for  Ole Aas AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.269.000 6.618.000 8.833.000 13.693.000 14.280.000
Driftskostnader -6.944.000 -6.207.000 -8.189.000 -13.713.000 -14.084.000
Driftsresultat 325.000 411.000 644.000 -20.000 197.000
Finansinntekter 253.000 50.000 39.000 4.000 37.000
Finanskostnader -59.000 -38.000 -21.000 -1.000 -6.000
Finans 194.000 12.000 18.000 3.000 31.000
Resultat før skatt 519.000 423.000 662.000 -16.000 227.000
Skattekostnad -119.000 -88.000 0 0 -2.000
Årsresultat 400.000 335.000 662.000 -16.000 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 638.000 461.000 479.000 496.000
Sum omløpsmidler 7.992.000 6.472.000 6.235.000 6.620.000 7.237.000
Sum eiendeler 8.010.000 7.110.000 6.696.000 7.099.000 7.733.000
Sum opptjent egenkapital 5.259.000 4.871.000 4.536.000 3.874.000 3.902.000
Sum egenkapital 5.907.000 5.519.000 5.184.000 4.522.000 4.550.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 65.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.071.000 1.526.000 1.511.000 2.576.000 3.182.000
Sum gjeld og egenkapital 8.010.000 7.110.000 6.695.000 7.098.000 7.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.225.000 6.579.000 7.631.000 13.410.000 14.170.000
Andre inntekter 43.000 39.000 1.202.000 283.000 110.000
Driftsinntekter 7.269.000 6.618.000 8.833.000 13.693.000 14.280.000
Varekostnad -3.327.000 -3.038.000 -3.195.000 -6.175.000 -6.163.000
Lønninger -2.007.000 -1.721.000 -2.891.000 -4.368.000 -4.641.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.610.000 -1.448.000 -2.100.000 -3.167.000 -3.252.000
Driftskostnader -6.944.000 -6.207.000 -8.189.000 -13.713.000 -14.084.000
Driftsresultat 325.000 411.000 644.000 -20.000 197.000
Finansinntekter 253.000 50.000 39.000 4.000 37.000
Finanskostnader -59.000 -38.000 -21.000 -1.000 -6.000
Finans 194.000 12.000 18.000 3.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -12.000 0 -12.000 -12.000
Årsresultat 400.000 335.000 662.000 -16.000 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 5.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 638.000 461.000 476.000 491.000
Sum anleggsmidler 18.000 638.000 461.000 479.000 496.000
Varebeholdning 3.404.000 3.301.000 3.427.000 3.914.000 4.368.000
Kundefordringer 287.000 182.000 139.000 191.000 359.000
Andre fordringer 123.000 107.000 89.000 300.000 214.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.178.000 2.881.000 2.580.000 2.214.000 2.296.000
Sum omløpsmidler 7.992.000 6.472.000 6.235.000 6.620.000 7.237.000
Sum eiendeler 8.010.000 7.110.000 6.696.000 7.099.000 7.733.000
Sum opptjent egenkapital 5.259.000 4.871.000 4.536.000 3.874.000 3.902.000
Sum egenkapital 5.907.000 5.519.000 5.184.000 4.522.000 4.550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 65.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 65.000 0 0 0
Leverandørgjeld 875.000 557.000 474.000 735.000 839.000
Betalbar skatt 152.000 23.000 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 604.000 563.000 549.000 1.092.000 1.147.000
Utbytte -12.000 0 -12.000 -12.000
Annen kortsiktig gjeld 428.000 383.000 489.000 737.000 1.182.000
Sum kortsiktig gjeld 2.071.000 1.526.000 1.511.000 2.576.000 3.182.000
Sum gjeld og egenkapital 8.010.000 7.110.000 6.695.000 7.098.000 7.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.921.000 4.946.000 4.724.000 4.044.000 4.055.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.2 4.1 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 1.9 1.1 0.9
Soliditet 73.7 77.6 77.4 63.7 58.8
Resultatgrad 4.5 6.2 7.3 -0.1 1.4
Rentedekningsgrad 5.5 10.8 30.7 32.8
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.2 6.5 10.2 -0.2 3
Signatur
04.11.2009
SIGNATUR I FELLESSKAP:
ALF EINAR AAS
YNGVILD KRISTINE AAS
Prokurister
04.11.2009
Prokura hver for seg:
Alf Einar Aas
Yngvild Kristine Aas
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex