Ole A Fevang AS
Juridisk navn:  Ole A Fevang AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32871596
Kirkegata 6 Kirkegata 6 Fax:
3016 Drammen 3016 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 989102125
Aksjekapital: 1.951.700 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Avant Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
204.94%
Resultat  
  
332.93%
Egenkapital  
  
10.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.998.000 1.639.000 2.152.000 2.051.000 2.142.000
Resultat: 4.628.000 1.069.000 1.785.000 1.622.000 1.529.000
Egenkapital: 28.444.000 25.634.000 8.564.000 8.279.000 7.665.000
Regnskap for  Ole A Fevang AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.998.000 1.639.000 2.152.000 2.051.000 2.142.000
Driftskostnader -376.000 -622.000 -373.000 -432.000 -622.000
Driftsresultat 4.622.000 1.017.000 1.780.000 1.620.000 1.520.000
Finansinntekter 6.000 52.000 6.000 2.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 52.000 6.000 2.000 8.000
Resultat før skatt 4.628.000 1.069.000 1.785.000 1.622.000 1.529.000
Skattekostnad -17.000 0 0 -7.000 -12.000
Årsresultat 4.611.000 1.069.000 1.785.000 1.614.000 1.517.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.062.000 22.300.000 4.800.000 4.600.000 4.600.000
Sum omløpsmidler 7.907.000 4.850.000 5.278.000 4.701.000 4.205.000
Sum eiendeler 29.969.000 27.150.000 10.078.000 9.301.000 8.805.000
Sum opptjent egenkapital 28.344.000 25.534.000 8.464.000 8.179.000 7.565.000
Sum egenkapital 28.444.000 25.634.000 8.564.000 8.279.000 7.665.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 8.000 13.000 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.505.000 1.508.000 1.500.000 1.008.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 29.969.000 27.150.000 10.077.000 9.301.000 8.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.998.000 1.639.000 2.152.000 2.051.000 2.142.000
Driftsinntekter 4.998.000 1.639.000 2.152.000 2.051.000 2.142.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -622.000 -373.000 -432.000 -622.000
Driftskostnader -376.000 -622.000 -373.000 -432.000 -622.000
Driftsresultat 4.622.000 1.017.000 1.780.000 1.620.000 1.520.000
Finansinntekter 6.000 52.000 6.000 2.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 52.000 6.000 2.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 4.611.000 1.069.000 1.785.000 1.614.000 1.517.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.062.000 22.300.000 4.800.000 4.600.000 4.600.000
Sum anleggsmidler 22.062.000 22.300.000 4.800.000 4.600.000 4.600.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.161.000 1.290.000 2.100.000 2.015.000 2.000.000
Sum investeringer 4.228.000 3.073.000 2.842.000 2.541.000 2.188.000
Kasse, bank 518.000 487.000 337.000 145.000 18.000
Sum omløpsmidler 7.907.000 4.850.000 5.278.000 4.701.000 4.205.000
Sum eiendeler 29.969.000 27.150.000 10.078.000 9.301.000 8.805.000
Sum opptjent egenkapital 28.344.000 25.534.000 8.464.000 8.179.000 7.565.000
Sum egenkapital 28.444.000 25.634.000 8.564.000 8.279.000 7.665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 8.000 13.000 14.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 8.000 13.000 14.000 14.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 8.000 0 8.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 121.000
Sum kortsiktig gjeld 1.505.000 1.508.000 1.500.000 1.008.000 1.126.000
Sum gjeld og egenkapital 29.969.000 27.150.000 10.077.000 9.301.000 8.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.402.000 3.342.000 3.778.000 3.693.000 3.079.000
Likviditetsgrad 1 5.3 3.2 3.5 4.7 3.7
Likviditetsgrad 2 5.3 3.2 3.5 4.7 3.7
Soliditet 94.9 94.4 8 8 87.1
Resultatgrad 92.5 62.1 82.7 7 7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.4 3.9 17.7 17.4 17.4
Signatur
30.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex