Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Old River Village AS
Juridisk navn:  Old River Village AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Aslaug Mala Olden Silde c/o Aslaug Mala Olden Silde Fax:
5590 Etne 5590 Etne
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 992277807
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sysco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.14%
Resultat  
  
83.48%
Egenkapital  
  
-23.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 672.000 537.000 695.000 467.000 609.000
Resultat: -19.000 -115.000 -106.000 -181.000 -188.000
Egenkapital: 61.000 80.000 179.000 1.000 168.000
Regnskap for  Old River Village AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 672.000 537.000 695.000 467.000 609.000
Driftskostnader -419.000 -386.000 -555.000 -388.000 -536.000
Driftsresultat 252.000 151.000 141.000 79.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -271.000 -266.000 -246.000 -260.000 -261.000
Finans -271.000 -266.000 -246.000 -260.000 -261.000
Resultat før skatt -19.000 -115.000 -106.000 -181.000 -188.000
Skattekostnad 16.000 -16.000 13.000 47.000
Årsresultat -19.000 -100.000 -121.000 -167.000 -140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.715.000 4.433.000 4.487.000 4.623.000 4.764.000
Sum omløpsmidler 263.000 448.000 71.000 79.000 31.000
Sum eiendeler 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000 4.795.000
Sum opptjent egenkapital -339.000 -320.000 -221.000 -99.000 68.000
Sum egenkapital 61.000 80.000 179.000 1.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 3.658.000 3.741.000 3.909.000 4.065.000 4.242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.259.000 1.060.000 470.000 636.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000 4.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 123.000 99.000 116.000
Andre inntekter 672.000 537.000 572.000 368.000 493.000
Driftsinntekter 672.000 537.000 695.000 467.000 609.000
Varekostnad 0 -12.000 -9.000 -11.000
Lønninger -3.000 0 0 0 0
Avskrivning -124.000 -130.000 -136.000 -142.000 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -256.000 -407.000 -237.000 -377.000
Driftskostnader -419.000 -386.000 -555.000 -388.000 -536.000
Driftsresultat 252.000 151.000 141.000 79.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -271.000 -266.000 -246.000 -260.000 -261.000
Finans -271.000 -266.000 -246.000 -260.000 -261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -100.000 -121.000 -167.000 -140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.710.000 4.427.000 4.479.000 4.613.000 4.752.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Sum varige driftsmidler 4.715.000 4.433.000 4.487.000 4.623.000 4.764.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.715.000 4.433.000 4.487.000 4.623.000 4.764.000
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 212.000 166.000 58.000 52.000 20.000
Andre fordringer 44.000 80.000 6.000 14.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 197.000 1.000 7.000 0
Sum omløpsmidler 263.000 448.000 71.000 79.000 31.000
Sum eiendeler 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000 4.795.000
Sum opptjent egenkapital -339.000 -320.000 -221.000 -99.000 68.000
Sum egenkapital 61.000 80.000 179.000 1.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 16.000 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 0 86.000 99.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.658.000 3.741.000 3.909.000 4.065.000 4.242.000
Leverandørgjeld 91.000 97.000 29.000 24.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 44.000 85.000 13.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.129.000 920.000 269.000 500.000 351.000
Sum kortsiktig gjeld 1.259.000 1.060.000 470.000 636.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 4.978.000 4.881.000 4.558.000 4.702.000 4.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -996.000 -612.000 -399.000 -557.000 -354.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1
Soliditet 1.2 1.6 3.9 0 3.5
Resultatgrad 37.5 28.1 20.3 16.9 1
Rentedekningsgrad 0.9 0.6 0.6 0.3 0.3
Gjeldsgrad 80.6 6 24.5 4 27.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 3.1 3.1 1.7 1.5
Signatur
25.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex