Olavsgaard Hotell As
Juridisk navn:  Olavsgaard Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63847700
Hvamstubben 11 Hvamstubben 11 Fax: 63847600
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 837295122
Aksjekapital: 9.200.000 NOK
Antall ansatte: 94
Etableringsdato: 6/10/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Moore Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.04%
Resultat  
  
111.83%
Egenkapital  
  
10.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 74.854.000 77.202.000 79.077.000 78.296.000 75.469.000
Resultat: 173.000 -1.462.000 2.628.000 2.947.000 1.725.000
Egenkapital: 11.669.000 10.524.000 11.739.000 11.702.000 11.131.000
Regnskap for  Olavsgaard Hotell As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 74.854.000 77.202.000 79.077.000 78.296.000 75.469.000
Driftskostnader -74.404.000 -78.160.000 -76.757.000 -75.084.000 -73.512.000
Driftsresultat 450.000 -958.000 2.321.000 3.213.000 1.958.000
Finansinntekter 293.000 -260.000 599.000 25.000 24.000
Finanskostnader -569.000 -244.000 -292.000 -291.000 -256.000
Finans -276.000 -504.000 307.000 -266.000 -232.000
Resultat før skatt 173.000 -1.462.000 2.628.000 2.947.000 1.725.000
Skattekostnad -38.000 246.000 -646.000 -808.000 -515.000
Årsresultat 135.000 -1.215.000 1.982.000 2.139.000 1.210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.665.000 20.029.000 22.602.000 22.495.000 21.636.000
Sum omløpsmidler 12.760.000 10.072.000 6.707.000 6.641.000 6.858.000
Sum eiendeler 35.425.000 30.101.000 29.309.000 29.136.000 28.494.000
Sum opptjent egenkapital 2.469.000 1.324.000 2.539.000 2.502.000 1.931.000
Sum egenkapital 11.669.000 10.524.000 11.739.000 11.702.000 11.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.757.000 19.577.000 17.570.000 17.434.000 17.363.000
Sum gjeld og egenkapital 35.426.000 30.101.000 29.309.000 29.136.000 28.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.854.000 77.202.000 79.077.000 78.296.000 75.469.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 74.854.000 77.202.000 79.077.000 78.296.000 75.469.000
Varekostnad -11.830.000 -11.309.000 -11.831.000 -11.568.000 -12.048.000
Lønninger -31.470.000 -31.504.000 -30.482.000 -29.609.000 -30.603.000
Avskrivning -271.000 -268.000 -413.000 -653.000 -475.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.833.000 -35.079.000 -34.031.000 -33.254.000 -30.386.000
Driftskostnader -74.404.000 -78.160.000 -76.757.000 -75.084.000 -73.512.000
Driftsresultat 450.000 -958.000 2.321.000 3.213.000 1.958.000
Finansinntekter 293.000 -260.000 599.000 25.000 24.000
Finanskostnader -569.000 -244.000 -292.000 -291.000 -256.000
Finans -276.000 -504.000 307.000 -266.000 -232.000
Konsernbidrag 1.010.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -1.215.000 1.982.000 2.139.000 1.210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 272.000 595.000 349.000 381.000 607.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.622.000 3.377.000 3.581.000 3.894.000 4.366.000
Sum varige driftsmidler 3.622.000 3.377.000 3.581.000 3.894.000 4.366.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.771.000 16.057.000 18.672.000 18.220.000 16.663.000
Sum anleggsmidler 22.665.000 20.029.000 22.602.000 22.495.000 21.636.000
Varebeholdning 710.000 789.000 665.000 709.000 673.000
Kundefordringer 8.963.000 7.522.000 4.446.000 4.383.000 3.260.000
Andre fordringer 527.000 558.000 356.000 427.000 1.807.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.265.000 1.203.000 1.239.000 1.122.000 1.117.000
Sum omløpsmidler 12.760.000 10.072.000 6.707.000 6.641.000 6.858.000
Sum eiendeler 35.425.000 30.101.000 29.309.000 29.136.000 28.494.000
Sum opptjent egenkapital 2.469.000 1.324.000 2.539.000 2.502.000 1.931.000
Sum egenkapital 11.669.000 10.524.000 11.739.000 11.702.000 11.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.267.000 7.679.000 6.589.000 6.145.000 5.885.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.966.000 4.465.000 4.127.000 4.302.000 4.992.000
Betalbar skatt 0 0 0 303.000 421.000
Skyldig offentlige avgifter 3.877.000 3.624.000 3.349.000 3.280.000 2.784.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.646.000 3.809.000 3.506.000 3.403.000 3.280.000
Sum kortsiktig gjeld 23.757.000 19.577.000 17.570.000 17.434.000 17.363.000
Sum gjeld og egenkapital 35.426.000 30.101.000 29.309.000 29.136.000 28.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.997.000 -9.505.000 -10.863.000 -10.793.000 -10.505.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4
Soliditet 32.9 3 40.1 40.2 39.1
Resultatgrad 0.6 -1.2 2.9 4.1 2.6
Rentedekningsgrad 0.8 -3.9 7.9 1 7.7
Gjeldsgrad 2 1.9 1.5 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.1 1 11.1 7.0
Signatur
09.12.2019
SELSKAPET TEGNES AV DET SAMLEDE STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex