Olav Stormo AS
Juridisk navn:  Olav Stormo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005656
Strømsbusletta 11 Strømsbusletta 11 Fax: 37005650
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 916316291
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/14/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Regnskapsfører: Haglund Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.15%
Resultat  
  
-18.12%
Egenkapital  
  
19.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.246.000 18.376.000 15.674.000 15.128.000 17.351.000
Resultat: 985.000 1.203.000 87.000 555.000 908.000
Egenkapital: 1.911.000 1.594.000 3.136.000 3.068.000 3.045.000
Regnskap for  Olav Stormo AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.246.000 18.376.000 15.674.000 15.128.000 17.351.000
Driftskostnader -16.203.000 -17.107.000 -15.586.000 -14.572.000 -16.448.000
Driftsresultat 1.043.000 1.269.000 89.000 555.000 902.000
Finansinntekter 4.000 3.000 8.000 8.000 14.000
Finanskostnader -62.000 -69.000 -9.000 -9.000 -8.000
Finans -58.000 -66.000 -1.000 -1.000 6.000
Resultat før skatt 985.000 1.203.000 87.000 555.000 908.000
Skattekostnad -217.000 -265.000 -19.000 -132.000 -223.000
Årsresultat 768.000 938.000 68.000 423.000 685.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 81.000 210.000 190.000 554.000
Sum omløpsmidler 6.125.000 6.423.000 4.838.000 5.307.000 5.554.000
Sum eiendeler 6.189.000 6.504.000 5.048.000 5.497.000 6.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.586.000 1.269.000 2.636.000 2.568.000 2.545.000
Sum egenkapital 1.911.000 1.594.000 3.136.000 3.068.000 3.045.000
Sum langsiktig gjeld 1.460.000 1.600.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.818.000 3.309.000 1.912.000 2.429.000 3.062.000
Sum gjeld og egenkapital 6.189.000 6.503.000 5.048.000 5.497.000 6.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.106.000 18.344.000 15.674.000 15.128.000 17.351.000
Andre inntekter 140.000 32.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.246.000 18.376.000 15.674.000 15.128.000 17.351.000
Varekostnad -9.193.000 -10.017.000 -8.608.000 -7.427.000 -9.066.000
Lønninger -5.072.000 -5.075.000 -4.933.000 -5.237.000 -5.589.000
Avskrivning -27.000 -66.000 -109.000 -81.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.911.000 -1.949.000 -1.936.000 -1.827.000 -1.686.000
Driftskostnader -16.203.000 -17.107.000 -15.586.000 -14.572.000 -16.448.000
Driftsresultat 1.043.000 1.269.000 89.000 555.000 902.000
Finansinntekter 4.000 3.000 8.000 8.000 14.000
Finanskostnader -62.000 -69.000 -9.000 -9.000 -8.000
Finans -58.000 -66.000 -1.000 -1.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -450.000 -800.000 0 -400.000 -600.000
Årsresultat 768.000 938.000 68.000 423.000 685.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 52.000 60.000 41.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 29.000 149.000 149.000 230.000
Sum varige driftsmidler 2.000 29.000 149.000 149.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 289.000
Sum anleggsmidler 64.000 81.000 210.000 190.000 554.000
Varebeholdning 3.158.000 3.159.000 3.756.000 3.687.000 3.824.000
Kundefordringer 539.000 392.000 407.000 610.000 741.000
Andre fordringer 484.000 414.000 412.000 350.000 394.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.943.000 2.457.000 263.000 662.000 595.000
Sum omløpsmidler 6.125.000 6.423.000 4.838.000 5.307.000 5.554.000
Sum eiendeler 6.189.000 6.504.000 5.048.000 5.497.000 6.108.000
Sum opptjent egenkapital 1.586.000 1.269.000 2.636.000 2.568.000 2.545.000
Sum egenkapital 1.911.000 1.594.000 3.136.000 3.068.000 3.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 154.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.460.000 1.600.000 0 0 0
Leverandørgjeld 681.000 876.000 483.000 576.000 728.000
Betalbar skatt 227.000 256.000 38.000 139.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 615.000 655.000 666.000 622.000 715.000
Utbytte -450.000 -800.000 0 -400.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 844.000 722.000 570.000 693.000 849.000
Sum kortsiktig gjeld 2.818.000 3.309.000 1.912.000 2.429.000 3.062.000
Sum gjeld og egenkapital 6.189.000 6.503.000 5.048.000 5.497.000 6.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.307.000 3.114.000 2.926.000 2.878.000 2.492.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 2.5 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 0.6 0.7 0.6
Soliditet 30.9 24.5 62.1 55.8 49.9
Resultatgrad 6.0 6.9 0.6 3.7 5.2
Rentedekningsgrad 16.8 18.4 9.9 61.7 112.8
Gjeldsgrad 2.2 3.1 0.6 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 16.9 19.6 1.9 10.2 1
Signatur
26.09.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
REINERTSEN JAN MAGNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex