Olav A Myklebust AS
Juridisk navn:  Olav A Myklebust AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049060
Postboks 80 Vikegata 17 Fax: 70049061
6151 Ørsta 6150 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 979288700
Aksjekapital: 694.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/11/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Øb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.55%
Resultat  
  
69.24%
Egenkapital  
  
39.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.717.000 12.754.000 13.401.000 16.064.000 14.375.000
Resultat: 1.821.000 1.076.000 2.000 6.000 1.091.000
Egenkapital: 5.226.000 3.747.000 2.672.000 2.669.000 2.637.000
Regnskap for  Olav A Myklebust AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.717.000 12.754.000 13.401.000 16.064.000 14.375.000
Driftskostnader -11.886.000 -11.667.000 -13.286.000 -15.930.000 -13.203.000
Driftsresultat 1.831.000 1.088.000 115.000 134.000 1.172.000
Finansinntekter 109.000 162.000 198.000 209.000 337.000
Finanskostnader -119.000 -174.000 -310.000 -337.000 -416.000
Finans -10.000 -12.000 -112.000 -128.000 -79.000
Resultat før skatt 1.821.000 1.076.000 2.000 6.000 1.091.000
Skattekostnad -190.000 0 0 100.000 -283.000
Årsresultat 1.630.000 1.076.000 2.000 106.000 808.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.234.000 8.789.000 8.438.000 8.271.000 5.904.000
Sum omløpsmidler 3.697.000 3.618.000 3.800.000 3.997.000 5.157.000
Sum eiendeler 12.931.000 12.407.000 12.238.000 12.268.000 11.061.000
Sum opptjent egenkapital 3.402.000 1.923.000 848.000 845.000 813.000
Sum egenkapital 5.226.000 3.747.000 2.672.000 2.669.000 2.637.000
Sum langsiktig gjeld 3.321.000 4.051.000 4.894.000 4.674.000 2.812.000
Sum kortsiktig gjeld 4.384.000 4.609.000 4.672.000 4.925.000 5.611.000
Sum gjeld og egenkapital 12.931.000 12.407.000 12.238.000 12.268.000 11.060.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.680.000 12.754.000 13.401.000 15.764.000 14.375.000
Andre inntekter 38.000 0 0 300.000 0
Driftsinntekter 13.717.000 12.754.000 13.401.000 16.064.000 14.375.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.814.000 -1.975.000 -2.355.000 -2.529.000 -2.368.000
Avskrivning -114.000 -139.000 -125.000 -103.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.704.000 -2.070.000 -2.638.000 -3.194.000 -2.328.000
Driftskostnader -11.886.000 -11.667.000 -13.286.000 -15.930.000 -13.203.000
Driftsresultat 1.831.000 1.088.000 115.000 134.000 1.172.000
Finansinntekter 109.000 162.000 198.000 209.000 337.000
Finanskostnader -119.000 -174.000 -310.000 -337.000 -416.000
Finans -10.000 -12.000 -112.000 -128.000 -79.000
Konsernbidrag -1.479.000 -1.076.000 -2.000 -106.000 -58.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.630.000 1.076.000 2.000 106.000 808.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 218.000 218.000 218.000 118.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 157.000 169.000 307.000 272.000 106.000
Sum varige driftsmidler 157.000 169.000 307.000 272.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.007.000 8.402.000 7.912.000 7.781.000 5.679.000
Sum anleggsmidler 9.234.000 8.789.000 8.438.000 8.271.000 5.904.000
Varebeholdning 2.346.000 2.225.000 2.192.000 2.572.000 2.228.000
Kundefordringer 600.000 284.000 153.000 292.000 126.000
Andre fordringer 65.000 182.000 128.000 481.000 110.000
Sum investeringer 11.000 12.000 10.000 10.000 7.000
Kasse, bank 57.000 87.000 66.000 101.000 142.000
Sum omløpsmidler 3.697.000 3.618.000 3.800.000 3.997.000 5.157.000
Sum eiendeler 12.931.000 12.407.000 12.238.000 12.268.000 11.061.000
Sum opptjent egenkapital 3.402.000 1.923.000 848.000 845.000 813.000
Sum egenkapital 5.226.000 3.747.000 2.672.000 2.669.000 2.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.021.000 1.147.000 1.262.000 1.535.000 1.927.000
Sum langsiktig gjeld 3.321.000 4.051.000 4.894.000 4.674.000 2.812.000
Leverandørgjeld 1.824.000 1.960.000 2.161.000 1.894.000 1.696.000
Betalbar skatt 0 0 0 34.000
Skyldig offentlige avgifter 267.000 262.000 257.000 337.000 348.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.272.000 1.240.000 992.000 1.158.000 1.606.000
Sum kortsiktig gjeld 4.384.000 4.609.000 4.672.000 4.925.000 5.611.000
Sum gjeld og egenkapital 12.931.000 12.407.000 12.238.000 12.268.000 11.060.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -687.000 -991.000 -872.000 -928.000 -454.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Soliditet 40.4 30.2 21.8 21.8 23.8
Resultatgrad 13.3 8.5 0.9 0.8 8.2
Rentedekningsgrad 15.4 6.3 0.4 0.4 2.8
Gjeldsgrad 1.5 2.3 3.6 3.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 15.0 10.1 2.6 2.8 13.6
Signatur
03.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2021
PROKURA KVAR FOR SEG
MYKLEBUST PETTER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex