Olaf Helge Ask AS
Juridisk navn:  Olaf Helge Ask AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32755080
Tangengata 12 Tangengata 12 Fax: 32755081
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 910295764
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 1/2/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Irene Landfald
Regnskapsfører: Østlandske Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.08%
Resultat  
  
102.06%
Egenkapital  
  
1.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 84.252.000 77.954.000 92.546.000 68.702.000 85.153.000
Resultat: 118.000 -5.732.000 3.725.000 3.289.000 4.345.000
Egenkapital: 6.704.000 6.613.000 11.055.000 8.951.000 7.441.000
Regnskap for  Olaf Helge Ask AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 84.252.000 77.954.000 92.546.000 68.702.000 85.153.000
Driftskostnader -84.012.000 -83.753.000 -88.575.000 -65.239.000 -80.543.000
Driftsresultat 239.000 -5.800.000 3.970.000 3.463.000 4.610.000
Finansinntekter 21.000 278.000 31.000 66.000 103.000
Finanskostnader -142.000 -211.000 -277.000 -240.000 -368.000
Finans -121.000 67.000 -246.000 -174.000 -265.000
Resultat før skatt 118.000 -5.732.000 3.725.000 3.289.000 4.345.000
Skattekostnad -27.000 1.290.000 -820.000 -780.000 -1.101.000
Årsresultat 91.000 -4.442.000 2.905.000 2.510.000 3.245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 968.000 1.181.000 1.022.000 864.000 1.416.000
Sum omløpsmidler 23.912.000 23.715.000 31.233.000 23.624.000 22.957.000
Sum eiendeler 24.880.000 24.896.000 32.255.000 24.488.000 24.373.000
Sum opptjent egenkapital 3.704.000 3.613.000 8.055.000 5.951.000 4.441.000
Sum egenkapital 6.704.000 6.613.000 11.055.000 8.951.000 7.441.000
Sum langsiktig gjeld 0 941.000 121.000 0
Sum kortsiktig gjeld 18.176.000 18.283.000 20.259.000 15.417.000 16.932.000
Sum gjeld og egenkapital 24.880.000 24.896.000 32.255.000 24.489.000 24.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.139.000 77.894.000 92.516.000 68.607.000 85.014.000
Andre inntekter 113.000 61.000 30.000 95.000 139.000
Driftsinntekter 84.252.000 77.954.000 92.546.000 68.702.000 85.153.000
Varekostnad -39.833.000 -38.051.000 -46.856.000 -26.770.000 -42.963.000
Lønninger -36.796.000 -38.031.000 -35.320.000 -32.141.000 -31.339.000
Avskrivning -302.000 -318.000 -280.000 -334.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.081.000 -7.353.000 -6.119.000 -5.994.000 -5.957.000
Driftskostnader -84.012.000 -83.753.000 -88.575.000 -65.239.000 -80.543.000
Driftsresultat 239.000 -5.800.000 3.970.000 3.463.000 4.610.000
Finansinntekter 21.000 278.000 31.000 66.000 103.000
Finanskostnader -142.000 -211.000 -277.000 -240.000 -368.000
Finans -121.000 67.000 -246.000 -174.000 -265.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -1.000.000 0
Årsresultat 91.000 -4.442.000 2.905.000 2.510.000 3.245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 323.000 350.000 0 0 659.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 368.000 599.000 803.000 607.000 533.000
Sum varige driftsmidler 368.000 599.000 803.000 607.000 533.000
Sum finansielle anleggsmidler 278.000 233.000 219.000 258.000 224.000
Sum anleggsmidler 968.000 1.181.000 1.022.000 864.000 1.416.000
Varebeholdning 860.000 898.000 550.000 551.000 602.000
Kundefordringer 17.999.000 13.309.000 26.255.000 14.168.000 17.371.000
Andre fordringer 2.161.000 1.514.000 1.321.000 860.000 964.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.892.000 7.993.000 3.106.000 8.020.000 4.020.000
Sum omløpsmidler 23.912.000 23.715.000 31.233.000 23.624.000 22.957.000
Sum eiendeler 24.880.000 24.896.000 32.255.000 24.488.000 24.373.000
Sum opptjent egenkapital 3.704.000 3.613.000 8.055.000 5.951.000 4.441.000
Sum egenkapital 6.704.000 6.613.000 11.055.000 8.951.000 7.441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 941.000 121.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.126.000
Sum langsiktig gjeld 0 941.000 121.000 0
Leverandørgjeld 5.435.000 6.238.000 10.512.000 6.128.000 7.423.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.636.000 4.259.000 4.716.000 3.928.000 3.384.000
Utbytte 0 -800.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.105.000 7.786.000 4.231.000 4.362.000 3.999.000
Sum kortsiktig gjeld 18.176.000 18.283.000 20.259.000 15.417.000 16.932.000
Sum gjeld og egenkapital 24.880.000 24.896.000 32.255.000 24.489.000 24.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.736.000 5.432.000 10.974.000 8.207.000 6.025.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.5 1.5 1.3
Soliditet 26.9 26.6 34.3 36.6 30.5
Resultatgrad 0.3 -7.4 4.3 5 5.4
Rentedekningsgrad 1.7 -27.5 14.3 14.4 12.5
Gjeldsgrad 2.7 2.8 1.9 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.0 -22.2 12.4 14.4 19.3
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex