Olaf Hansen Eiendom AS
Juridisk navn:  Olaf Hansen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73843800
Ingvald Ystgaards Veg 5 Ingvald Ystgaards Veg 5 Fax: 73843801
7047 Trondheim 7047 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 912385876
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/4/1949 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: olaf hansen as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.45%
Resultat  
  
-37.85%
Egenkapital  
  
10.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.976.000 1.985.000 1.963.000 1.946.000 1.953.000
Resultat: 266.000 428.000 369.000 289.000 571.000
Egenkapital: 2.092.000 1.885.000 1.752.000 1.785.000 1.886.000
Regnskap for  Olaf Hansen Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.976.000 1.985.000 1.963.000 1.946.000 1.953.000
Driftskostnader -1.535.000 -1.360.000 -1.273.000 -1.316.000 -1.015.000
Driftsresultat 441.000 625.000 689.000 630.000 938.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader -177.000 -201.000 -322.000 -342.000 -373.000
Finans -176.000 -197.000 -320.000 -341.000 -368.000
Resultat før skatt 266.000 428.000 369.000 289.000 571.000
Skattekostnad -58.000 -95.000 -103.000 -89.000 -156.000
Årsresultat 207.000 333.000 266.000 200.000 414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.001.000 9.214.000 9.471.000 9.656.000 9.761.000
Sum omløpsmidler 482.000 431.000 280.000 347.000 509.000
Sum eiendeler 9.483.000 9.645.000 9.751.000 10.003.000 10.270.000
Sum opptjent egenkapital 1.992.000 1.785.000 1.652.000 1.685.000 1.786.000
Sum egenkapital 2.092.000 1.885.000 1.752.000 1.785.000 1.886.000
Sum langsiktig gjeld 5.240.000 5.985.000 6.200.000 6.287.000 6.694.000
Sum kortsiktig gjeld 2.151.000 1.775.000 1.799.000 1.931.000 1.691.000
Sum gjeld og egenkapital 9.483.000 9.645.000 9.751.000 10.003.000 10.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.976.000 1.985.000 1.963.000 1.946.000 1.953.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.976.000 1.985.000 1.963.000 1.946.000 1.953.000
Varekostnad 0 -3.000 0 0
Lønninger -68.000 -251.000 -123.000 -2.000 0
Avskrivning -265.000 -267.000 -267.000 -262.000 -261.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.202.000 -842.000 -880.000 -1.052.000 -754.000
Driftskostnader -1.535.000 -1.360.000 -1.273.000 -1.316.000 -1.015.000
Driftsresultat 441.000 625.000 689.000 630.000 938.000
Finansinntekter 1.000 4.000 2.000 1.000 5.000
Finanskostnader -177.000 -201.000 -322.000 -342.000 -373.000
Finans -176.000 -197.000 -320.000 -341.000 -368.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -300.000 0
Årsresultat 207.000 333.000 266.000 200.000 414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 495.000 444.000 393.000 357.000 319.000
Fast eiendom 8.497.000 8.760.000 9.026.000 9.291.000 9.433.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Sum varige driftsmidler 8.499.000 8.764.000 9.031.000 9.299.000 9.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 6.000 47.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.001.000 9.214.000 9.471.000 9.656.000 9.761.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 0 12.000 0 0
Andre fordringer 61.000 0 60.000 31.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 267.000 431.000 208.000 317.000 509.000
Sum omløpsmidler 482.000 431.000 280.000 347.000 509.000
Sum eiendeler 9.483.000 9.645.000 9.751.000 10.003.000 10.270.000
Sum opptjent egenkapital 1.992.000 1.785.000 1.652.000 1.685.000 1.786.000
Sum egenkapital 2.092.000 1.885.000 1.752.000 1.785.000 1.886.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.962.000 1.120.000 1.226.000 1.456.000 1.256.000
Sum langsiktig gjeld 5.240.000 5.985.000 6.200.000 6.287.000 6.694.000
Leverandørgjeld 36.000 121.000 88.000 41.000 52.000
Betalbar skatt 110.000 146.000 138.000 128.000 199.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 41.000 34.000 0 30.000
Utbytte -200.000 -300.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 146.000 13.000 6.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 2.151.000 1.775.000 1.799.000 1.931.000 1.691.000
Sum gjeld og egenkapital 9.483.000 9.645.000 9.751.000 10.003.000 10.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.669.000 -1.344.000 -1.519.000 -1.584.000 -1.182.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Soliditet 22.1 19.5 1 17.8 18.4
Resultatgrad 22.3 31.5 35.1 32.4 4
Rentedekningsgrad 2.5 3.1 2.1 1.8 2.5
Gjeldsgrad 3.5 4.1 4.6 4.6 4.4
Total kapitalrentabilitet 4.7 6.5 7.1 6.3 9.2
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex