Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oddmund Fjeld AS
Juridisk navn:  Oddmund Fjeld AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91549856
Solsidevegen 89 Solsidevegen 89 Fax:
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 933703568
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.24%
Resultat  
  
211.18%
Egenkapital  
  
2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.775.000 9.395.000 11.971.000 13.659.000 12.287.000
Resultat: 4.176.000 1.342.000 -133.000 54.000 49.000
Egenkapital: 4.895.000 4.757.000 4.272.000 4.415.000 4.371.000
Regnskap for  Oddmund Fjeld AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.775.000 9.395.000 11.971.000 13.659.000 12.287.000
Driftskostnader -3.588.000 -7.994.000 -12.100.000 -13.505.000 -12.128.000
Driftsresultat 4.187.000 1.403.000 -130.000 154.000 159.000
Finansinntekter 12.000 7.000 90.000 18.000 10.000
Finanskostnader -22.000 -67.000 -93.000 -118.000 -119.000
Finans -10.000 -60.000 -3.000 -100.000 -109.000
Resultat før skatt 4.176.000 1.342.000 -133.000 54.000 49.000
Skattekostnad -919.000 -256.000 -11.000 -10.000 -9.000
Årsresultat 3.257.000 1.086.000 -143.000 44.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.411.000 2.084.000 2.623.000 3.431.000 4.317.000
Sum omløpsmidler 5.973.000 5.967.000 4.585.000 5.904.000 3.986.000
Sum eiendeler 8.384.000 8.051.000 7.208.000 9.335.000 8.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.865.000 2.757.000 2.272.000 2.415.000 2.371.000
Sum egenkapital 4.895.000 4.757.000 4.272.000 4.415.000 4.371.000
Sum langsiktig gjeld 925.000 735.000 785.000 1.215.000 1.624.000
Sum kortsiktig gjeld 2.565.000 2.558.000 2.151.000 3.705.000 2.308.000
Sum gjeld og egenkapital 8.385.000 8.050.000 7.208.000 9.335.000 8.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.474.000 6.562.000 10.963.000 13.367.000 11.362.000
Andre inntekter 4.302.000 2.833.000 1.007.000 291.000 925.000
Driftsinntekter 7.775.000 9.395.000 11.971.000 13.659.000 12.287.000
Varekostnad -1.889.000 -1.215.000 -3.035.000 -3.440.000 -1.399.000
Lønninger -397.000 -2.684.000 -3.990.000 -4.460.000 -4.636.000
Avskrivning -365.000 -480.000 -744.000 -774.000 -874.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -937.000 -3.615.000 -4.331.000 -4.831.000 -5.219.000
Driftskostnader -3.588.000 -7.994.000 -12.100.000 -13.505.000 -12.128.000
Driftsresultat 4.187.000 1.403.000 -130.000 154.000 159.000
Finansinntekter 12.000 7.000 90.000 18.000 10.000
Finanskostnader -22.000 -67.000 -93.000 -118.000 -119.000
Finans -10.000 -60.000 -3.000 -100.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.150.000 -600.000 0 0 0
Årsresultat 3.257.000 1.086.000 -143.000 44.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.217.000 1.273.000 1.328.000 1.383.000 1.438.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.116.000 650.000 1.040.000 1.685.000 2.316.000
Sum varige driftsmidler 2.334.000 1.923.000 2.368.000 3.068.000 3.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 161.000 255.000 364.000 562.000
Sum anleggsmidler 2.411.000 2.084.000 2.623.000 3.431.000 4.317.000
Varebeholdning 20.000 189.000 0
Kundefordringer 3.062.000 4.737.000 2.099.000 3.885.000 2.946.000
Andre fordringer 97.000 365.000 398.000 360.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.814.000 865.000 2.069.000 1.469.000 663.000
Sum omløpsmidler 5.973.000 5.967.000 4.585.000 5.904.000 3.986.000
Sum eiendeler 8.384.000 8.051.000 7.208.000 9.335.000 8.303.000
Sum opptjent egenkapital 4.865.000 2.757.000 2.272.000 2.415.000 2.371.000
Sum egenkapital 4.895.000 4.757.000 4.272.000 4.415.000 4.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 925.000 276.000 20.000 87.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 925.000 735.000 785.000 1.215.000 1.624.000
Leverandørgjeld 1.990.000 639.000 1.383.000 2.248.000 686.000
Betalbar skatt 271.000 77.000 0 270.000
Skyldig offentlige avgifter 253.000 1.058.000 309.000 1.027.000 736.000
Utbytte -1.150.000 -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 861.000 382.000 431.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 2.565.000 2.558.000 2.151.000 3.705.000 2.308.000
Sum gjeld og egenkapital 8.385.000 8.050.000 7.208.000 9.335.000 8.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.408.000 3.409.000 2.434.000 2.199.000 1.678.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.3 2.1 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 2.1 1.5 1.7
Soliditet 58.4 59.1 59.3 47.3 52.6
Resultatgrad 53.9 14.9 -1.1 1.1 1.3
Rentedekningsgrad 190.3 20.9 -1.4 1.3 1.3
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 50.1 17.5 -0.6 1.8 2
Signatur
15.11.2021
STYRETS FORMANN TEGNER FIRMAET.
Prokurister
15.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex