Odd Anders Haugland
Juridisk navn:  Odd Anders Haugland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35994610
Lundemoveien 12 Lundemoveien 12 Fax:
3760 Neslandsvatn 3760 Neslandsvatn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 964263221
Aksjekapital: 118 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-10%
Resultat  
  
-6.67%
Egenkapital  
  
300%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 27.000 30.000 30.000 38.000 44.000
Resultat: 14.000 15.000 19.000 -7.000 12.000
Egenkapital: 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Regnskap for  Odd Anders Haugland
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 27.000 30.000 30.000 38.000 44.000
Driftskostnader -13.000 -15.000 -11.000 -45.000 -32.000
Driftsresultat 14.000 15.000 19.000 -7.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 14.000 15.000 19.000 -7.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 15.000 19.000 -7.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum eiendeler 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum egenkapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 30.000 30.000 38.000 44.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.000 30.000 30.000 38.000 44.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -15.000 -11.000 -45.000 -32.000
Driftskostnader -13.000 -15.000 -11.000 -45.000 -32.000
Driftsresultat 14.000 15.000 19.000 -7.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 15.000 19.000 -7.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum omløpsmidler 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum eiendeler 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum egenkapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 6.000 10.000 8.000 2.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 51.9 5 63.3 -18.4 27.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 58.3 2 190.0 -87.5 600.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex