Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oculus AS
Juridisk navn:  Oculus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55314272
Øvre Lynghaugen 20 Øvre Lynghaugen 20 Fax: 55210501
5038 Bergen 5038 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 942164246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.26%
Resultat  
  
816.22%
Egenkapital  
  
10.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.000 69.000 41.000 31.000 146.000
Resultat: 339.000 37.000 -36.000 -11.000 152.000
Egenkapital: 3.311.000 2.995.000 3.003.000 3.479.000 3.761.000
Regnskap for  Oculus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.000 69.000 41.000 31.000 146.000
Driftskostnader -69.000 -62.000 -75.000 -57.000 -74.000
Driftsresultat -54.000 7.000 -34.000 -26.000 72.000
Finansinntekter 392.000 30.000 -3.000 15.000 113.000
Finanskostnader 0 0 0 -33.000
Finans 392.000 30.000 -3.000 15.000 80.000
Resultat før skatt 339.000 37.000 -36.000 -11.000 152.000
Skattekostnad 12.000 -9.000 10.000 9.000 -17.000
Årsresultat 351.000 28.000 -26.000 -2.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.170.000 3.073.000 3.075.000 3.507.000 621.000
Sum omløpsmidler 225.000 43.000 100.000 68.000 3.354.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.116.000 3.175.000 3.575.000 3.975.000
Sum opptjent egenkapital 3.211.000 2.895.000 2.903.000 3.379.000 3.661.000
Sum egenkapital 3.311.000 2.995.000 3.003.000 3.479.000 3.761.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 44.000 56.000 73.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 76.000 116.000 24.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 3.395.000 3.115.000 3.175.000 3.576.000 3.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 29.000 0 10.000 0
Andre inntekter 40.000 41.000 21.000 146.000
Driftsinntekter 15.000 69.000 41.000 31.000 146.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -23.000 -26.000 -23.000 -37.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -39.000 -49.000 -34.000 -37.000
Driftskostnader -69.000 -62.000 -75.000 -57.000 -74.000
Driftsresultat -54.000 7.000 -34.000 -26.000 72.000
Finansinntekter 392.000 30.000 -3.000 15.000 113.000
Finanskostnader 0 0 0 -33.000
Finans 392.000 30.000 -3.000 15.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -35.000 -35.000 -100.000 0 0
Årsresultat 351.000 28.000 -26.000 -2.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.170.000 3.073.000 3.075.000 3.507.000 621.000
Sum anleggsmidler 3.170.000 3.073.000 3.075.000 3.507.000 621.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 3.006.000
Kasse, bank 225.000 35.000 100.000 68.000 348.000
Sum omløpsmidler 225.000 43.000 100.000 68.000 3.354.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.116.000 3.175.000 3.575.000 3.975.000
Sum opptjent egenkapital 3.211.000 2.895.000 2.903.000 3.379.000 3.661.000
Sum egenkapital 3.311.000 2.995.000 3.003.000 3.479.000 3.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 44.000 56.000 73.000 95.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 44.000 56.000 73.000 95.000
Leverandørgjeld 0 3.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 20.000 7.000 13.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 6.000 1.000 1.000
Utbytte -35.000 -35.000 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 21.000 0 7.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 76.000 116.000 24.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 3.395.000 3.115.000 3.175.000 3.576.000 3.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 -33.000 -16.000 44.000 3.235.000
Likviditetsgrad 1 4.4 0.6 0.9 2.8 28.2
Likviditetsgrad 2 4.4 0.6 0.9 2.8 28.2
Soliditet 97.5 96.1 94.6 97.3 94.6
Resultatgrad -360.0 10.1 -82.9 -83.9 49.3
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 10.0 1.2 -1.2 -0.3 4.7
Signatur
28.04.2016
STYRET TEGNER SELSKAPET.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex