Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nykirke Autosenter AS
Juridisk navn:  Nykirke Autosenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33078256
c/o Brynildsen Ørsveien 195 Ørsveien 195 Fax:
1766 Halden 1766 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 924566000
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1973 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.65%
Resultat  
  
-120%
Egenkapital  
  
-997%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 451.000 478.000 456.000 499.000 476.000
Resultat: -110.000 -50.000 -70.000 -232.000 81.000
Egenkapital: -897.000 100.000 -736.000 -666.000 -435.000
Regnskap for  Nykirke Autosenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 451.000 478.000 456.000 499.000 476.000
Driftskostnader -434.000 -373.000 -379.000 -590.000 -250.000
Driftsresultat 17.000 106.000 77.000 -91.000 226.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -127.000 -155.000 -147.000 -140.000 -145.000
Finans -127.000 -155.000 -147.000 -140.000 -145.000
Resultat før skatt -110.000 -50.000 -70.000 -232.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -50.000 -70.000 -232.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.465.000 2.465.000 2.465.000 2.477.000 2.465.000
Sum omløpsmidler 30.000 198.000 80.000 81.000 90.000
Sum eiendeler 2.495.000 2.663.000 2.545.000 2.558.000 2.555.000
Sum opptjent egenkapital -997.000 0 -836.000 -766.000 -535.000
Sum egenkapital -897.000 100.000 -736.000 -666.000 -435.000
Sum langsiktig gjeld 3.257.000 3.396.000 0 3.098.000 2.929.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 53.000 3.281.000 126.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 2.494.000 3.549.000 2.545.000 2.558.000 2.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 451.000 478.000 456.000 499.000 476.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 451.000 478.000 456.000 499.000 476.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -48.000 -207.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -434.000 -373.000 -331.000 -383.000 -250.000
Driftskostnader -434.000 -373.000 -379.000 -590.000 -250.000
Driftsresultat 17.000 106.000 77.000 -91.000 226.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -127.000 -155.000 -147.000 -140.000 -145.000
Finans -127.000 -155.000 -147.000 -140.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -50.000 -70.000 -232.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 2.465.000 0 0
Fast eiendom 2.465.000 2.465.000 0 2.465.000 2.465.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.465.000 2.465.000 0 2.465.000 2.465.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 12.000 0
Sum anleggsmidler 2.465.000 2.465.000 2.465.000 2.477.000 2.465.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 11.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 187.000 79.000 81.000 84.000
Sum omløpsmidler 30.000 198.000 80.000 81.000 90.000
Sum eiendeler 2.495.000 2.663.000 2.545.000 2.558.000 2.555.000
Sum opptjent egenkapital -997.000 0 -836.000 -766.000 -535.000
Sum egenkapital -897.000 100.000 -736.000 -666.000 -435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.238.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.257.000 3.396.000 0 3.098.000 2.929.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 53.000 43.000 126.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 53.000 3.281.000 126.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 2.494.000 3.549.000 2.545.000 2.558.000 2.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000 145.000 -3.201.000 -45.000 29.000
Likviditetsgrad 1 0.2 3.7 0 0.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.2 3.7 0 0.6 1.5
Soliditet 2.8 -28.9
Resultatgrad 3.8 22.2 16.9 -18.2 47.5
Rentedekningsgrad 0.1 0.7 0.5 -0.7 1.6
Gjeldsgrad -3.8 34.5 -4.5 -4.8 -6.9
Total kapitalrentabilitet 0.7 3 3 -3.6 8.8
Signatur
26.11.2021
SIGNATUR
BRYNILDSEN STEIN ARNE
Prokurister
26.11.2021
Prokura hver for seg
Brynildsen Stein Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex