Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage As
Juridisk navn:  Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestvegen 116 Vestvegen 116 Fax:
2847 Kolbu 2847 Kolbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 924670207
Aksjekapital: 5.250.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/1/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 11.893.000
Resultat: 16.000
Egenkapital: -561.000
Regnskap for  Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage As
Resultat 2020
Driftsinntekter 11.893.000
Driftskostnader -11.714.000
Driftsresultat 180.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -166.000
Finans -164.000
Resultat før skatt 16.000
Skattekostnad -145.000
Årsresultat -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.007.000
Sum omløpsmidler 2.418.000
Sum eiendeler 6.425.000
Sum opptjent egenkapital -591.000
Sum egenkapital -561.000
Sum langsiktig gjeld 5.254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 6.425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.752.000
Andre inntekter 1.141.000
Driftsinntekter 11.893.000
Varekostnad 0
Lønninger -8.400.000
Avskrivning -350.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.964.000
Driftskostnader -11.714.000
Driftsresultat 180.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -166.000
Finans -164.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.483.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.307.000
Sum varige driftsmidler 2.790.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.217.000
Sum anleggsmidler 4.007.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 179.000
Andre fordringer 565.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.674.000
Sum omløpsmidler 2.418.000
Sum eiendeler 6.425.000
Sum opptjent egenkapital -591.000
Sum egenkapital -561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 145.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.254.000
Leverandørgjeld 279.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 438.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.015.000
Sum kortsiktig gjeld 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 6.425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 686.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet -8.7
Resultatgrad 1.5
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad -12.5
Total kapitalrentabilitet 2.8
Signatur
29.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex