Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage As
Juridisk navn:  Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestvegen 116 Vestvegen 116 Fax:
2847 Kolbu 2847 Kolbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 924670207
Aksjekapital: 5.250.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: Inter Revisor As
Regnskapsfører: Skreia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.42%
Resultat  
  
-2887.5%
Egenkapital  
  
868.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 12.300.000 11.893.000
Resultat: -446.000 16.000
Egenkapital: 4.309.000 -561.000
Regnskap for  Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 12.300.000 11.893.000
Driftskostnader -12.745.000 -11.714.000
Driftsresultat -446.000 180.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -1.000 -166.000
Finans -1.000 -164.000
Resultat før skatt -446.000 16.000
Skattekostnad 96.000 -145.000
Årsresultat -350.000 -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.629.000 4.007.000
Sum omløpsmidler 2.888.000 2.418.000
Sum eiendeler 6.517.000 6.425.000
Sum opptjent egenkapital -941.000 -591.000
Sum egenkapital 4.309.000 -561.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 5.254.000
Sum kortsiktig gjeld 2.159.000 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 6.517.000 6.425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.300.000 10.752.000
Andre inntekter 1.141.000
Driftsinntekter 12.300.000 11.893.000
Varekostnad -235.000 0
Lønninger -9.461.000 -8.400.000
Avskrivning -388.000 -350.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.661.000 -2.964.000
Driftskostnader -12.745.000 -11.714.000
Driftsresultat -446.000 180.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -1.000 -166.000
Finans -1.000 -164.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -350.000 -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.457.000 1.483.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.446.000 1.307.000
Sum varige driftsmidler 2.903.000 2.790.000
Sum finansielle anleggsmidler 726.000 1.217.000
Sum anleggsmidler 3.629.000 4.007.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 179.000
Andre fordringer 742.000 565.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.146.000 1.674.000
Sum omløpsmidler 2.888.000 2.418.000
Sum eiendeler 6.517.000 6.425.000
Sum opptjent egenkapital -941.000 -591.000
Sum egenkapital 4.309.000 -561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 145.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 49.000 5.254.000
Leverandørgjeld 113.000 279.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 597.000 438.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.449.000 1.015.000
Sum kortsiktig gjeld 2.159.000 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 6.517.000 6.425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 729.000 686.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4
Soliditet 66.1 -8.7
Resultatgrad -3.6 1.5
Rentedekningsgrad -446.0 1.1
Gjeldsgrad 0.5 -12.5
Total kapitalrentabilitet -6.8 2.8
Signatur
29.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex