Nybygg & Renovering As
Juridisk navn:  Nybygg & Renovering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41697555
Norrønavegen 1 Norrønavegen 1 Fax:
9016 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 914559227
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
392.38%
Resultat  
  
-112%
Egenkapital  
  
-87.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 517.000 105.000 820.000 522.000 710.000
Resultat: -265.000 -125.000 -184.000 64.000 -343.000
Egenkapital: -333.000 -178.000 -81.000 63.000 120.000
Regnskap for  Nybygg & Renovering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 517.000 105.000 820.000 522.000 710.000
Driftskostnader -777.000 -228.000 -1.002.000 -437.000 -1.052.000
Driftsresultat -259.000 -123.000 -183.000 85.000 -343.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -21.000 0
Finans -6.000 -1.000 -2.000 -20.000 0
Resultat før skatt -265.000 -125.000 -184.000 64.000 -343.000
Skattekostnad 18.000 27.000 41.000 -3.000 0
Årsresultat -247.000 -97.000 -144.000 61.000 -343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 135.000 54.000 115.000 0
Sum omløpsmidler 263.000 237.000 35.000 49.000 -255.000
Sum eiendeler 295.000 372.000 89.000 164.000 -255.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -214.000 -117.000 27.000 0
Sum egenkapital -333.000 -178.000 -81.000 63.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 46.000 46.000 46.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 582.000 504.000 124.000 101.000 -2.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000 372.000 89.000 164.000 118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 314.000 6.000 422.000 50.000 0
Andre inntekter 203.000 99.000 397.000 471.000 710.000
Driftsinntekter 517.000 105.000 820.000 522.000 710.000
Varekostnad -72.000 -10.000 -42.000 -19.000 -70.000
Lønninger -1.000 -1.000 -15.000 -5.000 -11.000
Avskrivning -4.000 -3.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -700.000 -214.000 -944.000 -413.000 -971.000
Driftskostnader -777.000 -228.000 -1.002.000 -437.000 -1.052.000
Driftsresultat -259.000 -123.000 -183.000 85.000 -343.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -21.000 0
Finans -6.000 -1.000 -2.000 -20.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -97.000 -144.000 61.000 -343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 68.000 41.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 11.000 14.000 0 0
Sum varige driftsmidler 24.000 11.000 14.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -47.000 56.000 0 115.000 0
Sum anleggsmidler 32.000 135.000 54.000 115.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -4.000 0 -10.000 0 0
Andre fordringer 74.000 101.000 44.000 37.000 -191.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 193.000 136.000 0 12.000 0
Sum omløpsmidler 263.000 237.000 35.000 49.000 -255.000
Sum eiendeler 295.000 372.000 89.000 164.000 -255.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -214.000 -117.000 27.000 0
Sum egenkapital -333.000 -178.000 -81.000 63.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.000 46.000 46.000 0 0
Leverandørgjeld 530.000 227.000 100.000 70.000 0
Betalbar skatt 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 278.000 24.000 28.000 -2.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 504.000 124.000 101.000 -2.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000 372.000 89.000 164.000 118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -319.000 -267.000 -89.000 -52.000 -253.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.3 0.5 127.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.5 127.5
Soliditet -112.9 -47.8 38.4 101.7
Resultatgrad -50.1 -117.1 -22.3 16.3 -48.3
Rentedekningsgrad -43.2 -91.5 4
Gjeldsgrad -1.9 -3.1 -2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -87.8 -33.1 -205.6 52.4 -290.7
Signatur
25.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex