Nsi Lydproduksjon AS
Juridisk navn:  Nsi Lydproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23100110
Dronningens Gate 13 Dronningens Gate 13 Fax: 23100127
0152 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 864088872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.18%
Resultat  
  
174.21%
Egenkapital  
  
36.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.825.000 4.580.000 3.645.000 3.688.000 4.098.000
Resultat: 606.000 221.000 117.000 -791.000 -585.000
Egenkapital: 1.154.000 848.000 627.000 511.000 1.302.000
Regnskap for  Nsi Lydproduksjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.825.000 4.580.000 3.645.000 3.688.000 4.098.000
Driftskostnader -5.219.000 -4.364.000 -3.531.000 -4.482.000 -4.686.000
Driftsresultat 606.000 215.000 114.000 -794.000 -589.000
Finansinntekter 3.000 10.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -1.000 -2.000
Finans 6.000 2.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 606.000 221.000 117.000 -791.000 -585.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 606.000 221.000 117.000 -791.000 -585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 3.000 10.000 19.000
Sum omløpsmidler 2.344.000 1.575.000 1.367.000 1.145.000 1.895.000
Sum eiendeler 2.361.000 1.575.000 1.370.000 1.155.000 1.914.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 748.000 527.000 411.000 1.202.000
Sum egenkapital 1.154.000 848.000 627.000 511.000 1.302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 727.000 743.000 644.000 612.000
Sum gjeld og egenkapital 2.361.000 1.575.000 1.370.000 1.155.000 1.914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.825.000 4.580.000 3.645.000 3.688.000 4.098.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.825.000 4.580.000 3.645.000 3.688.000 4.098.000
Varekostnad -1.052.000 -984.000 -504.000 -477.000 -634.000
Lønninger -3.419.000 -2.677.000 -2.383.000 -3.403.000 -3.353.000
Avskrivning -6.000 -3.000 -7.000 -9.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -742.000 -700.000 -637.000 -593.000 -691.000
Driftskostnader -5.219.000 -4.364.000 -3.531.000 -4.482.000 -4.686.000
Driftsresultat 606.000 215.000 114.000 -794.000 -589.000
Finansinntekter 3.000 10.000 2.000 3.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -1.000 -2.000
Finans 6.000 2.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0
Årsresultat 606.000 221.000 117.000 -791.000 -585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 3.000 10.000 19.000
Sum varige driftsmidler 17.000 3.000 10.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 3.000 10.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 448.000 405.000 510.000 282.000 194.000
Andre fordringer 17.000 26.000 126.000 30.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.879.000 1.144.000 732.000 834.000 1.688.000
Sum omløpsmidler 2.344.000 1.575.000 1.367.000 1.145.000 1.895.000
Sum eiendeler 2.361.000 1.575.000 1.370.000 1.155.000 1.914.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 748.000 527.000 411.000 1.202.000
Sum egenkapital 1.154.000 848.000 627.000 511.000 1.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 12.000 149.000 17.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 516.000 415.000 382.000 357.000 319.000
Utbytte -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 448.000 300.000 212.000 270.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 727.000 743.000 644.000 612.000
Sum gjeld og egenkapital 2.361.000 1.575.000 1.370.000 1.155.000 1.914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.137.000 848.000 624.000 501.000 1.283.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 1.8 1.8 3.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 1.8 1.8 3.1
Soliditet 48.9 53.8 45.8 44.2 6
Resultatgrad 10.4 4.7 3.1 -21.5 -14.4
Rentedekningsgrad 202.0 53.8 -294.5
Gjeldsgrad 1.0 0.9 1.2 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 25.8 14.3 8.5 -68.5 -30.5
Signatur
16.06.2016
ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
16.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex