Novus Nord As
Juridisk navn:  Novus Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høgseth Høgseth Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 997332482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/11/2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.3%
Resultat  
  
-145.56%
Egenkapital  
  
-25.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 325.000 393.000 237.000 299.000 243.000
Resultat: -41.000 90.000 -84.000 41.000 -29.000
Egenkapital: 107.000 143.000 74.000 139.000 108.000
Regnskap for  Novus Nord As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 325.000 393.000 237.000 299.000 243.000
Driftskostnader -366.000 -301.000 -321.000 -257.000 -270.000
Driftsresultat -41.000 91.000 -84.000 41.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -41.000 90.000 -84.000 41.000 -29.000
Skattekostnad 5.000 -21.000 19.000 -10.000 7.000
Årsresultat -36.000 70.000 -65.000 31.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 317.000 149.000 137.000 133.000 25.000
Sum omløpsmidler 13.000 206.000 104.000 274.000 258.000
Sum eiendeler 330.000 355.000 241.000 407.000 283.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 33.000 -36.000 29.000 -2.000
Sum egenkapital 107.000 143.000 74.000 139.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 5.000 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 206.000 167.000 264.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 354.000 241.000 407.000 283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 325.000 391.000 237.000 260.000 243.000
Andre inntekter 0 2.000 0 39.000 0
Driftsinntekter 325.000 393.000 237.000 299.000 243.000
Varekostnad 0 -4.000 -9.000 -6.000 0
Lønninger -256.000 -201.000 -171.000 -197.000 -223.000
Avskrivning -32.000 -32.000 -31.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -64.000 -110.000 -45.000 -38.000
Driftskostnader -366.000 -301.000 -321.000 -257.000 -270.000
Driftsresultat -41.000 91.000 -84.000 41.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 70.000 -65.000 31.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 15.000 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 98.000 74.000 99.000 123.000 5.000
Driftsløsøre 9.000 15.000 23.000 9.000 13.000
Sum varige driftsmidler 107.000 89.000 122.000 133.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 210.000 60.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 317.000 149.000 137.000 133.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -61.000 78.000 -48.000 44.000 38.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 128.000 152.000 230.000 220.000
Sum omløpsmidler 13.000 206.000 104.000 274.000 258.000
Sum eiendeler 330.000 355.000 241.000 407.000 283.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 33.000 -36.000 29.000 -2.000
Sum egenkapital 107.000 143.000 74.000 139.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 5.000 0 4.000 0
Leverandørgjeld 23.000 3.000 3.000 169.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 88.000 42.000 70.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 7.000 14.000 25.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 206.000 167.000 264.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 354.000 241.000 407.000 283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 0 -63.000 10.000 83.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1 0.6 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.1 1 0.6 1 1.5
Soliditet 32.4 40.4 30.7 34.2 38.2
Resultatgrad -12.6 23.2 -35.4 13.7 -11.1
Rentedekningsgrad -13.5
Gjeldsgrad 2.1 1.5 2.3 1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet -12.4 25.7 -34.9 10.1 -9.5
Signatur
13.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex